รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๕๐๖๔ - โรงเรียนลำดวนพิทยาคม
ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 330 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงขนิษฐาละเมียดโรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจาวัดบ้านแสลงพันคณะจังหวัดบุรีรัมย์
2มัธยมศึกษาม.๓นายกฤษณะกำลังรัมย์โรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3อุดมศึกษาผอ.นางสาวจาตุพรกางทาสีโรงเรียนบ้านยางวัดยางคณะจังหวัดบุรีรัมย์
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายญาณวุฒิอัมภรัตน์โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจาวัดบ้านแสลงพันคณะจังหวัดบุรีรัมย์
5มัธยมศึกษาม.๓นางสาวกาญจนารุ่งเรืองโรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6อุดมศึกษาครูนางสาวฐิตินันท์ชัยหาญโรงเรียนบ้านยางวัดยางคณะจังหวัดบุรีรัมย์
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐวัตรนพเก้าโรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจาวัดบ้านแสลงพันคณะจังหวัดบุรีรัมย์
8มัธยมศึกษาม.๓นางสาวจุฑามาศเสามั่นโรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
9อุดมศึกษาครูนายเกษมทรัพย์บุญชาติโรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายตะวันมีแก้วโรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจาวัดบ้านแสลงพันคณะจังหวัดบุรีรัมย์
11มัธยมศึกษาม.๓นางสาวญาณินีมังคการโรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
12อุดมศึกษาครูนางสาวเพ็ญศรีนิรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงวัดหนองพลวงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
13อุดมศึกษาป.ตรีนางจตุรภรณ์คงครบโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงวัดหนองพลวงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธิดาพรบังทองโรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจาวัดบ้านแสลงพันคณะจังหวัดบุรีรัมย์
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงดากานดาดลประเสริฐโรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
16อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวญาสิณีพรมจันทร์โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงวัดหนองพลวงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
17ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนัทธมนคำพุ่มสอาดโรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจาวัดบ้านแสลงพันคณะจังหวัดบุรีรัมย์
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงน้ำฝนคงกระโทกโรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
19อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวพินิจสายยศโรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงวัดหนองพลวงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิมพิศาเครืองรัมย์โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจาวัดบ้านแสลงพันคณะจังหวัดบุรีรัมย์
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปณิดาพะนิรัมย์โรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
22อุดมศึกษาครูนางสาววรัญญาทองงามโรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคีวัดศรีภูมิวนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภัครพลหลักทองโรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจาวัดบ้านแสลงพันคณะจังหวัดบุรีรัมย์
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพงศกรนารัมย์โรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
25ประถมศึกษาป.๕เด็กชายมิถุนาพราวแดงโรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจาวัดบ้านแสลงพันคณะจังหวัดบุรีรัมย์
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเมทินีโนนตานอกโรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวราวุฒิทางชอบโรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจาวัดบ้านแสลงพันคณะจังหวัดบุรีรัมย์
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวุฒิชัยบรรจถรณ์โรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
29ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวีรภัทรชึรัมย์โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจาวัดบ้านแสลงพันคณะจังหวัดบุรีรัมย์
30มัธยมศึกษาม.๓นายอชิตพลยอดสุรินทร์โรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวีระภัทรสมโสมโรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจาวัดบ้านแสลงพันคณะจังหวัดบุรีรัมย์
32มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอธิชนันเยื้องรัมย์โรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
33ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศิรภัสสรก่อแก้วโรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจาวัดบ้านแสลงพันคณะจังหวัดบุรีรัมย์
34มัธยมศึกษาม.๓นายอภินันท์พินองรัมย์โรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
35ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาพัชรสายบุตรโรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจาวัดบ้านแสลงพันคณะจังหวัดบุรีรัมย์
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเกวลินฉัตรเงินโรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
37ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกิ่งกาญจน์พะนิจรัมย์โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจาวัดบ้านแสลงพันคณะจังหวัดบุรีรัมย์
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจันจิราพนิรัมย์โรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
39ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงข้าวหอมเต้าทองโรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจาวัดบ้านแสลงพันคณะจังหวัดบุรีรัมย์
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจารุมนแก้ววิสัยโรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
41ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจินดารัตน์จำเริญใหญ่โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจาวัดบ้านแสลงพันคณะจังหวัดบุรีรัมย์
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจิรายุชื่นชมโรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐวัตรนะเรืองรัมย์โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจาวัดบ้านแสลงพันคณะจังหวัดบุรีรัมย์
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเจนจิราจันทร์มั่นยืนโรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
45ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทักษ์ดนัยก๊กรัมย์โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจาวัดบ้านแสลงพันคณะจังหวัดบุรีรัมย์
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชัญญานุชแจ้งประโคนโรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
47ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกฤตนพเก้าโรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจาวัดบ้านแสลงพันคณะจังหวัดบุรีรัมย์
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฐธัญญาเกษรนวลโรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
49ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนิชากรพิโรจน์รัมย์โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจาวัดบ้านแสลงพันคณะจังหวัดบุรีรัมย์
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงทิพย์วรรณถวิลรักษ์โรงเรียนบ้านลำดวนวัดลำดวนคณะจังหวัดบุรีรัมย์