รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๔๕๐๖๓ - โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม
ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 54 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิดาภาประสิทธิ์โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
2มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจันทิมามีสุดโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวีรภัทรหมู่ดีโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
4มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจัสมินกระแสบัวโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงน้ำเพชรนุสุวรรณรัมย์โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเอมิกาสามนต์โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพัชรพลหอมจันทร์โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
8มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงละออทิพย์สุขเสริมโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวรกานต์สวัสดิ์รัมย์โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
10มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศุภากรมานะเพียรโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสันติหวังอยู่โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
12มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุพิชชากาศรัมย์โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอรอุมากะการดีโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงไอยรินทร์ชีพรมโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
15มัธยมศึกษาม.๖นายขวัญชัยคิดกล้าโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
16มัธยมศึกษาม.๖นายชัยวัฒน์ซ่อนกลิ่นโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
17มัธยมศึกษาม.๖นายธนพลถูกพันธ์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
18มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนิชดาอนาจรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
19มัธยมศึกษาม.๖นางสาวปภาวรินทร์นิวอนรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
20มัธยมศึกษาม.๖นางสาวปวริศายืนยงโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
21มัธยมศึกษาม.๖นายพีรพลยืนยงโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
22มัธยมศึกษาม.๖นางสาวแพตรีเหล่าคำโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
23มัธยมศึกษาม.๖นางสาวรัตนาภรณ์สำรวมจิตโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
24มัธยมศึกษาม.๖นางสาววรรณิดาพวกมียิ่งโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
25มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสุนันทาฝอยจันทร์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
26มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกัญญารัตน์ถูกพันธ์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
27มัธยมศึกษาม.๕นายกิตติกรมีสุดโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
28มัธยมศึกษาม.๕นายจิรพัสกรงกระโทกโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
29มัธยมศึกษาม.๕นายณรงค์ชัยนะรัยรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
30มัธยมศึกษาม.๕นายธนพลพานทองโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
31มัธยมศึกษาม.๕นายธนพลศรีสงแก้วโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
32มัธยมศึกษาม.๕นางสาวธัญฑิมาบุญหนาโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
33มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปัญดาประทิพย์เนตรโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
34มัธยมศึกษาม.๕นายพิทักษิณกระแสโสมโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
35มัธยมศึกษาม.๕นายเมธานุแรมรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
36มัธยมศึกษาม.๕นายระพีพัฒน์คงราศรีโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
37มัธยมศึกษาม.๕นางสาวศศิกานต์มีโชคโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
38มัธยมศึกษาม.๕นายสมภพไถวสินธ์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
39มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสายทิพย์นุชเนียมโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
40มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสุนิสาอยู่สุขโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
41มัธยมศึกษาม.๕นางสาวอุไรวรรณปั่นกิ่งโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
42มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกมลพรรณมีทองโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
43มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายธนภัทรแน่นอุดรโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
44มัธยมศึกษาม.๔นางสาววีรอรศรีทอนลาศโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
45มัธยมศึกษาม.๔นายสุเมธมีโชคโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
46มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจิตรลดายอดงามโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
47มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศักดิ์สิทธิ์จงสู้โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
48มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสิริยาพรหงษ์ยนต์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
49มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายบูรพานิโรรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศิริวรรณศัตรูพินาศโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์