รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๕๐๖๓ - โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม
ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 160 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธานินทร์สิงห์จันทร์โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติพงษ์เรืองศิริโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายบุรินทร์พศหอมจันทร์โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิชาณัญเสนาะเสียงโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศิรินทราดียิ่งโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชลลดาประดับทองโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกุลจิราดาทองโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงทอฝันสุขเสริฐโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเขมมิกาธุพรรณ์โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีระภัทรสุพิทิพย์โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเจษฎาบุญเจียมโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนิรชาภูพบทองโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชัชวาลสร้อยชาโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพชรพลจิตเย็นโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐกรพูนเฉลียวโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรรษาคงมีโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายไตรภูมินุสุวรรณรัมย์โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพัชราภรณ์ศรีสุวะโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนาภัทรพรมมาโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพัชรินทร์เรืองศิริโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงน้ำทิพย์นุสุวรรณรัมย์โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิฆเนศหอมนวลโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพงศกรเชิดสุขโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิราพรคงมีโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงฟ้าสวยสิงห์เดชโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศรายุทธไหมทองโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงรุ่งนภาจันทร์งามโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสาวิตรีนิตย์ลาภโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวิชาดาทรงศรีโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอรรถพลพรมท้าวโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศักรินทร์จันทร์หล่มโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอิทธิฤทธิ์ภาสุวรรณ์โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
33มัธยมศึกษาม.๖นาย.ธนายุพะนิรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชุติมันต์อัครจันทร์โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
35มัธยมศึกษาม.๖นายกิตติธรสำราญโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณฐพรกาศรัมย์โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
37มัธยมศึกษาม.๖นายฐิติพงษ์ไชยศาสตร์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรพลหวังอยู่โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
39มัธยมศึกษาม.๖นางสาวปิ่นแก้วเตนาวงค์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปฏิพลทองนำโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
41มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอลิสาศูนย์ตรงโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภาคภูมิมาไพรโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
43มัธยมศึกษาม.๕นายกนกพลทีดินดำโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
44ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเยาวดีปันหอมโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
45มัธยมศึกษาม.๕เด็กชายฌาณวัฒน์บุญสะอาดโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
46ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรัตนาคิดกล้าโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
47มัธยมศึกษาม.๕นายพีรณัฐพะนิรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศรีสวัสดิ์อินตาโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
49มัธยมศึกษาม.๕นายภูษิตพัดชาโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
50ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศลิษาสุขเสริมโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์