รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๕๐๖๓ - โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม
ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 237 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีร์รัชชัยแพทย์กลางโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
2ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอภิชาทรงศรีโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอัยรินทร์ใจบุญโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
4ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกมลวรรณวิสายานโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกรพจน์หงษ์ทองโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษติกรลุนลาโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
7ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงการะเกดธุพันธ์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติพัฒน์นาชัยฤทธิ์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติภพนิวรรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายไกรวิชญ์สุขสนานโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจันธริฐานิเรศรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรายุทธธรรมสะอาดโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
13ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฐิติชญาจริตรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐวัฒน์แก้วสมนึกโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนวัฒน์มรกตโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธัญจิราโฉมยงค์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
17ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธัญชนกศูนย์ตรงโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
18ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนัทธมนปะทะรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนิธานเสียงวังเวงโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
20ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพนาจงสู้โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
21ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสิริยากรนิรัยรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุภาพรเพื่อนรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
23ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุภาพรแย้มศรีโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
24ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเจตนิพัทธ์นุยันรัมย์โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
25ประถมศึกษาป.๕เด็กชายญาณวัฒน์บรรนารถโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนวุฒิฤาไชยรามโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
27ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปิยวรรณช่อมะลิโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพรพิพัฒน์คำเรืองโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
29ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศักดิ์สิทธิ์สิทธิโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศุภาพิชญ์หอมนวลโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสันทัดประดับวงษ์โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงขวัญจิรานิโรรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรวัฒน์พิเรศรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชานนท์กู่ชัยภูมิโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฏิมากานต์ภูมิศูนย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกฤตสนองดีโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธิยาเสียงวังเวงโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
38ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนันทิพรเกณรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชัยยศนุเรืองรัมย์โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายโชคกำชัยเย็นมั่นโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปฐพีสุขมูลโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอัมรินทร์ผ่อนตามโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญาพัชรหอมนวลโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเกรียงไกรนะเรศรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิตสุภานิโรรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชัยวัฒน์นุสันรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
47ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐภัทรบุญมีโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
48ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนิยุตายืนยงโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
49ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเบญจวรรณถูกพันธ์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
50ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปิยปราชญ์ลมขุนทดโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์