รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๕๐๖๓ - โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม
ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 237 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชัยยศนุเรืองรัมย์โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายโชคกำชัยเย็นมั่นโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชิษณุพงศ์มีทรัพย์มากโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปฐพีสุขมูลโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายไชยวัฒน์ชอระชาญโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอัมรินทร์ผ่อนตามโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐวุฒิภูพบทองโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเจตนิพัทธ์นุยันรัมย์โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายญาณวัฒน์บรรนารถโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนวุฒิฤาไชยรามโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนพรัตน์เจริญชัยโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพรพิพัฒน์คำเรืองโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศักดิ์สิทธิ์สิทธิโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายรัฐภูมิสิงห์ทองโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสันทัดประดับวงษ์โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีร์รัชชัยแพทย์กลางโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอภิชาทรงศรีโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุทัศน์หวังอยู่โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเกรียงไกรนะเรศรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอภิสิทธิ์นิ่มหนูโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอานนท์คิดกล้าโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชัยวัฒน์นุสันรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤษณะอุดมครบโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐภัทรบุญมีโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจิรภัทรเสียงวังเวงโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายไชยวัฒน์แซ่อึงโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปิยปราชญ์ลมขุนทดโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐวุฒิภูคงคำโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนรินธรสิงห์จันทร์โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรภัทรนุสันรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรภาสนิโรรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศราวุฒิโนนศรีภักดีโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศักย์ศรณ์ชุมนุมชาติโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรฤทธิ์นะกะรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุริยาเสียงวังเวงโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิรวัฒน์เสียงวังเวงโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรวัฒน์พิเรศรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชานนท์กู่ชัยภูมิโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกฤตสนองดีโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธิยาเสียงวังเวงโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
41ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกรพจน์หงษ์ทองโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
42ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษติกรลุนลาโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติพัฒน์นาชัยฤทธิ์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
44ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติภพนิวรรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
45ประถมศึกษาป.๔เด็กชายไกรวิชญ์สุขสนานโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
46ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรายุทธธรรมสะอาดโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
47ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐวัฒน์แก้วสมนึกโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
48ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนวัฒน์มรกตโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
49ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนิธานเสียงวังเวงโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
50ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพนาจงสู้โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์