รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๕๐๖๓ - โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม
ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 237 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกมลวรรณวิสายานโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
2ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกรพจน์หงษ์ทองโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกริสนัยพจน์รัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤษณะอุดมครบโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
5มัธยมศึกษาม.๖นายกฤษณะนะรานรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤษณ์สายน้อยโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษติกรลุนลาโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญาพัชรหอมนวลโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกัญญารัตน์ธุพันธ์โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกัญญารัตน์คล่องจิตโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกัญญารัตน์จงสูงโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกันตพงศ์แย้มศรีโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
13ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงการะเกดธุพันธ์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติพัฒน์นาชัยฤทธิ์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติภพนิวรรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิติศักดิ์นิคงรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกุสุมาพ่วงศิริโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงขวัญจิรานิโรรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงขวัญจิรามีโชคโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงขวัญรัตน์นะรัยรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายคมสันโสรักนิตโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายครรชนะศรีชะอุ่มโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
23มัธยมศึกษาม.๕นายจักรธรแสงทองโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
24มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงจันทกานต์มีโชคโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
25ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจันธริฐานิเรศรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิตสุภานิโรรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจิรภัทรเสียงวังเวงโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรวัฒน์พิเรศรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจิระนันท์จินันทุยาโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจิรายุเอ็นดูโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
31มัธยมศึกษาม.๖นายจิรายุทธนิวอนรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรายุทธธรรมสะอาดโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
33มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจีรนันท์พะนิจรัมย์โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจีรศักดิ์นะรัยรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจีระศักดิ์นิคุณรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
36มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชนจันทร์หีบแก้วโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
37มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชนะพงษ์พันธ์สุขยินดีโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชลันธรสายกระสุนโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
39มัธยมศึกษาม.๔นายชัชวาลย์ฉลาดโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
40มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชัยธวัชแสงทองโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชัยยศนุเรืองรัมย์โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชัยวัฒน์นุสันรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชานนท์กู่ชัยภูมิโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
44มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชิษณุพงศ์มีทรัพย์มากโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายญาณวัฒน์บรรนารถโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
46มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงญาณันตร์จันทินมาธรณ์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
47มัธยมศึกษาม.๕นางสาวญาราภรณ์พินองรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
48ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฏิมากานต์ภูมิศูนย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
49ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฐิติชญาจริตรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
50มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงฐิติรัตน์ล่วงมัจฉาโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์