รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๕๐๖๓ - โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม
ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 237 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญาพัชรหอมนวลโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเกรียงไกรนะเรศรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิตสุภานิโรรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชัยวัฒน์นุสันรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐภัทรบุญมีโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนิยุตายืนยงโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเบญจวรรณถูกพันธ์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปิยปราชญ์ลมขุนทดโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพัฒน์รวีภักดีสุวรรณ์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรภัทรนุสันรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรภาสนิโรรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัทรลภาสุภากาดีโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงลลิตาถูกพันธ์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรฤทธิ์นะกะรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิกันดาคงราศรีโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิภาดาคงราศรีโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิรวัฒน์เสียงวังเวงโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุภัสสราสนองดีโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุภาพรนะรัยรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอภิสราคิดกล้าโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอาพาวรรณนุชเนียมโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงขวัญจิรานิโรรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชานนท์กู่ชัยภูมิโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฏิมากานต์ภูมิศูนย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
25ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกฤตสนองดีโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธิยาเสียงวังเวงโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
27ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนันทิพรเกณรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
28ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกมลวรรณวิสายานโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกรพจน์หงษ์ทองโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษติกรลุนลาโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
31ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงการะเกดธุพันธ์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติภพนิวรรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
33ประถมศึกษาป.๔เด็กชายไกรวิชญ์สุขสนานโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
34ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจันธริฐานิเรศรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
35ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรายุทธธรรมสะอาดโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
36ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฐิติชญาจริตรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
37ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐวัฒน์แก้วสมนึกโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนวัฒน์มรกตโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
39ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธัญจิราโฉมยงค์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
40ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธัญชนกศูนย์ตรงโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
41ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนัทธมนปะทะรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
42ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนิธานเสียงวังเวงโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพนาจงสู้โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
44ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสิริยากรนิรัยรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
45ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุภาพรเพื่อนรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
46ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุภาพรแย้มศรีโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
47ประถมศึกษาป.๖เด็กชายโชคกำชัยเย็นมั่นโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
48ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปฐพีสุขมูลโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
49ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอัมรินทร์ผ่อนตามโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
50ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเจตนิพัทธ์นุยันรัมย์โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์