รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๕๐๖๓ - โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม
ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง บุรีรัมย์

แสดง 151 ถึง 200 จาก 237 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
151มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐพงษ์กิ่งแก้วโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
152มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายทัศนัยสำรวมจิตโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
153มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงทิพยาภรณ์ติมอนรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
154มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนันทศัยน้อยราหาโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
155มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปนัดดานุสายรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
156มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปีติกรอนาจรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
157มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพงศกรจงสูงโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
158มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพงศกรหอมนวลโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
159มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพรนภัสจุลเนตรโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
160มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพีรพลนิโรรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
161มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายไพสิฐมีโชคโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
162มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงฟ้ารุ่งสีวังนอกโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
163มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภูริวิสารัตน์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
164มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายระพีพัฒน์ปัญญาโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
165มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายราชสีมามะเริงสิทธิ์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
166มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวรากรสายบุตรโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
167มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวราภรณ์พวงพิลาโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
168มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศักดิ์นฤนบุรัมสูงเนินโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
169มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุดารัตน์วันลักษณ์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
170มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุรเชษฐ์ลาประดิษฐโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
171มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงแสงระวีศูนย์ตรงโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
172มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอาริสาแย้มศรีโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
173มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอินทุวัทน์สิงห์ซอมโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
174มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงแอนจิรานิกูลรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
175มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกริสนัยพจน์รัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
176มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกัญญารัตน์จงสูงโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
177มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายครรชนะศรีชะอุ่มโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
178มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจิระนันท์จินันทุยาโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
179มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชลันธรสายกระสุนโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
180มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณนธิชาไชยศรีรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
181มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัชพงศ์ตื่นเต้นดีโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
182มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฐนันท์พินัยรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
183มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนันท์สินีสีสันงามโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
184มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภาณุกองสินโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
185มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงริษายอดงามโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
186มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายลัทธพลศรีจันทึกโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
187มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวัชรากรแสงวรรณดีโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
188มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศรีกรณ์สติภาโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
189มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศริญญาพัชญ์ประเสริฐศรีโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
190มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสันติภาพคำแหงโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
191มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอดิศรอะพรรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
192มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอภัสสราเจริญสุขโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
193มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอภิวิชญ์นิวอนรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
194มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤษณ์สายน้อยโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
195มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเกียรติศักดิ์นุรินรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
196มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงขวัญจิรามีโชคโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
197มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงขวัญรัตน์นะรัยรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
198มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจิรายุเอ็นดูโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
199มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจีรศักดิ์นะรัยรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
200มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงโชติกานิโรรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์