รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๕๐๖๓ - โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม
ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง บุรีรัมย์

แสดง 101 ถึง 150 จาก 237 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
101ประถมศึกษาป.๔เด็กชายไกรวิชญ์สุขสนานโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
102มัธยมศึกษาม.๕นางสาวญาราภรณ์พินองรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
103ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจันธริฐานิเรศรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
104มัธยมศึกษาม.๕นายตรีภพสกุลทองโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
105ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรายุทธธรรมสะอาดโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
106มัธยมศึกษาม.๕นายธนะชัยดาทองโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
107ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฐิติชญาจริตรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
108มัธยมศึกษาม.๕นายพีรพัฒน์จันทุภาโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
109ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐวัฒน์แก้วสมนึกโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
110มัธยมศึกษาม.๕นายภิรุณมีสุดโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
111ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนวัฒน์มรกตโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
112มัธยมศึกษาม.๕นายศรายุธนามวิชาโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
113ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธัญจิราโฉมยงค์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
114มัธยมศึกษาม.๕นายแสงทิตย์เชยจันทร์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
115ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธัญชนกศูนย์ตรงโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
116มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงจันทกานต์มีโชคโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
117ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนัทธมนปะทะรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
118มัธยมศึกษาม.๔นายชัชวาลย์ฉลาดโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
119ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนิธานเสียงวังเวงโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
120มัธยมศึกษาม.๔นายธรรมศักดิ์ประจงโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
121ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพนาจงสู้โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
122มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงบวรลักษณ์ปัญญาเอกโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
123ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสิริยากรนิรัยรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
124มัธยมศึกษาม.๔นางสาวปวีณานะรมรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
125ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุภาพรเพื่อนรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
126มัธยมศึกษาม.๔นายพนาพินัยรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
127ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุภาพรแย้มศรีโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
128มัธยมศึกษาม.๔นายพีรพัฒน์ยืนยงโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
129มัธยมศึกษาม.๔นายระพีภัทรสุขพลอยโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
130มัธยมศึกษาม.๔นายรุ่งเรืองปัญญาเอกโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
131มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงเรณิกานิวินรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
132มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายศรัณยูสำรวมจิตโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
133มัธยมศึกษาม.๔นางสาวสุรอนงค์นิคุณรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
134มัธยมศึกษาม.๔นางสาวสุวิชาดาสำรวมจิตโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
135มัธยมศึกษาม.๔นางสาวเสาวลักษณ์ทะนารัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
136มัธยมศึกษาม.๔นายอณาวินรินฟองโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
137มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายอมเรศโกยรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
138มัธยมศึกษาม.๔นายเอกชัยบุญญะนาวีโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
139มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกัญญารัตน์คล่องจิตโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
140มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกันตพงศ์แย้มศรีโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
141มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิติศักดิ์นิคงรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
142มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายคมสันโสรักนิตโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
143มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจีระศักดิ์นิคุณรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
144มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชนจันทร์หีบแก้วโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
145มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชนะพงษ์พันธ์สุขยินดีโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
146มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชัยธวัชแสงทองโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
147มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงญาณันตร์จันทินมาธรณ์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
148มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงฐิติรัตน์ล่วงมัจฉาโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
149มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายฐิติวัฒน์ถามณีศรีโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
150มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณรงค์ศักดิ์พ่อค้าโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์