รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๕๐๖๓ - โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม
ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง บุรีรัมย์

แสดง 51 ถึง 100 จาก 237 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
51ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรภัทรนุสันรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
52มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเมลิชาฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
53ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรภาสนิโรรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
54มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวราภรณ์ดวงแก้วโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
55ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัทรลภาสุภากาดีโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
56มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศราวุฒิโนนศรีภักดีโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
57ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงลลิตาถูกพันธ์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
58มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศักย์ศรณ์ชุมนุมชาติโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
59ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรฤทธิ์นะกะรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
60มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสิรินทร์ยาธุพรรณ์โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
61ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิกันดาคงราศรีโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
62มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุกันยาพวงยี่โถโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
63ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิภาดาคงราศรีโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
64มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุริยาเสียงวังเวงโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
65ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิรวัฒน์เสียงวังเวงโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
66มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุวันดีจะเช่นรัมย์โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
67ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุภัสสราสนองดีโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
68มัธยมศึกษาม.๖นายกฤษณะนะรานรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
69ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุภาพรนะรัยรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
70มัธยมศึกษาม.๖นายจิรายุทธนิวอนรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
71ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอภิสราคิดกล้าโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
72มัธยมศึกษาม.๖นางสาวธิดารัตน์จงสูงโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
73ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอาพาวรรณนุชเนียมโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
74มัธยมศึกษาม.๖นางสาวผกาวรินท์นาเวทรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
75ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงขวัญจิรานิโรรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
76มัธยมศึกษาม.๖นางสาวพิชญาภาแก้วสุขโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
77ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรวัฒน์พิเรศรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
78มัธยมศึกษาม.๖นายภาคภูมิพิมพ์วันโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
79ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชานนท์กู่ชัยภูมิโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
80มัธยมศึกษาม.๖นางสาววาริสาแต่งยอนรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
81ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฏิมากานต์ภูมิศูนย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
82มัธยมศึกษาม.๖นายวีรวัตโสรักนิตโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
83ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกฤตสนองดีโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
84มัธยมศึกษาม.๖นายศักดิ์ชายเสียงวังเวงโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
85ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธิยาเสียงวังเวงโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
86มัธยมศึกษาม.๖นายศักดิ์ศรีโสรักนิดโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
87ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนันทิพรเกณรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
88มัธยมศึกษาม.๖นายศิรสิทธิ์กุลสันเทียะโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
89ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกมลวรรณวิสายานโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
90มัธยมศึกษาม.๖นายศิริมงคลเสียงวังเวงโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
91ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกรพจน์หงษ์ทองโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
92มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสุกัญญาหอมจันทร์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
93ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษติกรลุนลาโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
94มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสุฐิดาพงษ์ขาวน้อยโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
95ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงการะเกดธุพันธ์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
96มัธยมศึกษาม.๖นายอนุศรสายน้อยโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
97ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติพัฒน์นาชัยฤทธิ์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
98มัธยมศึกษาม.๕นายจักรธรแสงทองโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
99ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติภพนิวรรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
100มัธยมศึกษาม.๕นายเฉลียวสายบุตรโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์