รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๕๐๖๓ - โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม
ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 237 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนางสาวลักคณาแสนหล้าโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกัญญารัตน์ธุพันธ์โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชัยยศนุเรืองรัมย์โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
4อุดมศึกษาอื่นๆนายพลกฤตพะนิรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจีรนันท์พะนิจรัมย์โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายโชคกำชัยเย็นมั่นโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชิษณุพงศ์มีทรัพย์มากโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปฐพีสุขมูลโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายไชยวัฒน์ชอระชาญโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอัมรินทร์ผ่อนตามโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐวุฒิภูพบทองโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเจตนิพัทธ์นุยันรัมย์โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัดชาหอมนวนโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายญาณวัฒน์บรรนารถโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธัญจิราลายหลอดแก้วโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนวุฒิฤาไชยรามโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธัญญดาชีพรมโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปิยวรรณช่อมะลิโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนพรัตน์เจริญชัยโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพรพิพัฒน์คำเรืองโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนิภาพรคล้ายสีโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศักดิ์สิทธิ์สิทธิโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายรัฐภูมิสิงห์ทองโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศุภาพิชญ์หอมนวลโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงรุจิรานุสุวรรณรัมย์โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสันทัดประดับวงษ์โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงละอองทิพย์กระแสบัวโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีร์รัชชัยแพทย์กลางโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวิภาวีคงมีโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอภิชาทรงศรีโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุณิสาคำโสภาโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
32ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอัยรินทร์ใจบุญโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญาพัชรหอมนวลโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
34มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุทัศน์หวังอยู่โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเกรียงไกรนะเรศรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
36มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอภิสิทธิ์นิ่มหนูโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิตสุภานิโรรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
38มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอานนท์คิดกล้าโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชัยวัฒน์นุสันรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤษณะอุดมครบโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐภัทรบุญมีโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกุสุมาพ่วงศิริโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนิยุตายืนยงโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจิรภัทรเสียงวังเวงโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเบญจวรรณถูกพันธ์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายไชยวัฒน์แซ่อึงโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
47ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปิยปราชญ์ลมขุนทดโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐวุฒิภูคงคำโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
49ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพัฒน์รวีภักดีสุวรรณ์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนรินธรสิงห์จันทร์โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์