รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๔๕๐๖๒ - วัดบ้านหนองแขม
ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 26 จาก 26 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายดรุษกรก๊กรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
2อุดมศึกษาครูนางจรัลรัตน์กิตติจรัสชัยโรงเรียนบ้านเสม็ดวัดบ้านติมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญ์วรากลิ่นค้างพลูโรงเรียนบ้านระโยงใหญ่วัดระโยงใหญ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเขมิกาออกสุขโรงเรียนบ้านระโยงใหญ่วัดระโยงใหญ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีรภัทรหวังมีโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6อุดมศึกษาผอ.นางปิยนันท์หรีกประโคนโรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)วัดอินทบูรพาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐิดาประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านระโยงใหญ่วัดระโยงใหญ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนันทกานต์งามสมบูรณ์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
9อุดมศึกษาครูนายนิสิตสุขสำราญโรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)วัดอินทบูรพาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงบุณยาพรโกกรัมย์โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่วัดระโยงใหญ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
11มัธยมศึกษาม.๓นายพีรวิทย์เอิบอิ่มโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
12อุดมศึกษาครูนางเบญจมาศชาวนาโรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)วัดอินทบูรพาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุรจักษ์ชินรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14อุดมศึกษาครูนางสาวรัตนาภรณ์เครือยาโรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)วัดอินทบูรพาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัณฑิราวันเพ็งโรงเรียนบ้านระโยงใหญ่วัดระโยงใหญ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภาคินแก้วกล้าโรงเรียนบ้านระโยงใหญ่วัดระโยงใหญ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
17มัธยมศึกษาม.๓นางสาวอลิสาวิญญูสิงขรโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
18อุดมศึกษาครูนางวิจิตราบุญสุขโรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)วัดอินทบูรพาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
19อุดมศึกษาครูนางสมพิศบุญสุขโรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)วัดอินทบูรพาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐชาพาหุนันท์โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)วัดอินทบูรพาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
21อุดมศึกษาครูนางเสาวลักษณ์ประทีปชัชวาลย์โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)วัดอินทบูรพาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปุณยวีร์แปลงไลโรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)วัดอินทบูรพาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรัฐพรละอองดีโรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)วัดอินทบูรพาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศโรชาทรงวาจาโรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)วัดอินทบูรพาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุลีรังศิริลักษณ์โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)วัดอินทบูรพาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอรไพลินเกตุสงฆ์โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)วัดอินทบูรพาคณะจังหวัดบุรีรัมย์