รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๕๐๖๒ - วัดบ้านหนองแขม
ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 139 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจักรินดีนิยมโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกนกวรรณหฤทัยถาวรโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3อุดมศึกษาครูนางวรรณฤดีนิสัยรัมย์โรงเรียนบ้านเสม็ดวัดบ้านติมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีรภัทรชูทรงไชยโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤษนุทัศนะโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6อุดมศึกษาครูนางอนงค์แก่นอินทร์โรงเรียนบ้านโนนแดงวัดโนนแดงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพรชัยโชติบุตรโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกวินผ่องผิวโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
9อุดมศึกษาครูนางสาวปุณย์จรีย์ศิริสำราญโรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)วัดอินทบูรพาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงศิรินภาจะเยืองรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติพงศ์บัวงามโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
12อุดมศึกษาครูนางสาวพิชชาภรณ์คัชมาโรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)วัดอินทบูรพาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุธินันท์ก๊กรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกุลธิดาก๊กรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเทวิกายศชาทีโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกุลธิดาก๊กรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพรพิทักษ์บุญก้องโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเกิดทรัพย์กาดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพัชรพลสกลหล้าโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชญานนท์ปัญญางามโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัณฐิกาก๊กรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐิตาภาวงษาโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกิตติศักดิ์ชินรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐธิดาเผือกแก้วโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจิราโชคแสนรัตน์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณิชคุณหลงผาโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงฐิภาวรรณจางวางโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิชญาภรณ์กาดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายทัตพงศ์วิเวกรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอภิชญาสายน้อยโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนดลวิเวกรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวัลภาจะเยืองรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนิตยาชินรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอัครพนธ์อุ่นใจดีโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพงษ์สิทธิ์ก๊กรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอัมภวันญ์เทียนถวายโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกันตพัฒน์สอนฉลาดโรงเรียนบ้านระโยงใหญ่วัดระโยงใหญ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพรภิรมย์โนวิรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณพัชสวรรค์ตรวจมรรคาโรงเรียนบ้านระโยงใหญ่วัดระโยงใหญ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายมนัสไกรษรโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทวีศักดิ์มูลละโรงเรียนบ้านระโยงใหญ่วัดระโยงใหญ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงลักษิกางามนักโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
43ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนพลเทศผ่องโรงเรียนบ้านระโยงใหญ่วัดระโยงใหญ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวิทวัสเงินดีโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
45ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวัฒน์กุสะรัมย์โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่วัดระโยงใหญ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวิภาดาจะเยืองรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
47ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนิชคุนแก้วกล้าโรงเรียนบ้านระโยงใหญ่วัดระโยงใหญ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสังวรสุภากาดีโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
49ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปนัดดาตรวจมรรคาโรงเรียนบ้านระโยงใหญ่วัดระโยงใหญ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอภิสิทธิ์แสงรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์