รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๕๐๖๒ - วัดบ้านหนองแขม
ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 335 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤษณ์ติพัฒน์แสนทวีสุขโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณภัทรโสวพรรณโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3อุดมศึกษาครูนางถนอมศีลดีสมโรงเรียนบ้านเสม็ดวัดบ้านติมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจตุรวิตต์สุขกระดาษโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐกานต์กาดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6อุดมศึกษาครูนายประพลกระเชิญรัมย์โรงเรียนบ้านเสม็ดวัดบ้านติมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปรกรณ์สุนทรวิภาคโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวุฒิชินรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
9อุดมศึกษาครูนางวนิดาหาญกิจโรงเรียนบ้านเสม็ดวัดบ้านติมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
10มัธยมศึกษาม.๓นายพิเชษฐเกิดพระโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรพัชรโกยรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
12อุดมศึกษาครูนางสาววิภาวดีเจริญรัมย์โรงเรียนบ้านเสม็ดวัดบ้านติมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพุฒิพงค์วิเวกรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรวุฒิก๊กรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
15อุดมศึกษาครูนางเสริมโยมไธสงโรงเรียนบ้านเสม็ดวัดบ้านติมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภูมิภัทรวิเวกรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปนัดดาซ่อมทองโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
18อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวพนิดานภาคเวชโรงเรียนบ้านเสม็ดวัดบ้านติมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสันติอินทรจันทร์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปัญญาพรกกรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
21อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวพิริยะภรณ์เชิงหอมโรงเรียนบ้านเสม็ดวัดบ้านติมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
22มัธยมศึกษาม.๓นายสุขกรีเกิดพระโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปารวัณก๊กรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
24อุดมศึกษาอื่นๆนางอุษาปลดรัมย์โรงเรียนบ้านเสม็ดวัดบ้านติมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
25อุดมศึกษาผอ.นางมธุรสไชยสุริยาโรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์วัดบ้านติมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
26มัธยมศึกษาม.๓นางสาวสุวิมลก๊กรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปิยพัทธ์บุญศรีรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
28อุดมศึกษาครูนางกรกชถือดียิ่งโรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์วัดบ้านติมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอมรรักษ์สมเป็นชายโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปิยวรรณสายสอโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
31อุดมศึกษาครูนายกิจธนาพัฒน์ศรีสุวรรณ์โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์วัดบ้านติมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกมลทิพย์อยู่ตรงโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิมพ์นารานะรื่นรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
34อุดมศึกษาครูนายนราธิปจันทร์สิงห์โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์วัดบ้านติมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ชัยสุวรรณโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายไพรวัลย์แกประโคนโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
37อุดมศึกษาครูนางนิศานาถค้ำภูเขียวโรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์วัดบ้านติมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจันทวรรณนราชรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรัตน์ติญากรบัวบุญโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
40อุดมศึกษาครูนายพงษ์ศธรวาปีโสโรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์วัดบ้านติมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐพงษ์บ้านศรีลาโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวงศกรก๊กรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
43อุดมศึกษาครูนางสาวพิมพ์พิศาเรืองรัมย์โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์วัดบ้านติมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
44มัธยมศึกษาม.๒นายธนทรัพย์สุนทะวงค์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิริพัฒษ์วิเวกรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
46อุดมศึกษาครูนางฤทธิ์ติกรสุมหิรัญโรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์วัดบ้านติมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
47มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธรณ์เทพเนื้อทองโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
48ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสาวิกาเงินดีโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
49อุดมศึกษาครูนางสาววัชรีหนึ่งใจโรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์วัดบ้านติมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
50มัธยมศึกษาม.๒นางสาวธัญวลัยก๊กรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมวัดหนองแขมคณะจังหวัดบุรีรัมย์