รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๕๐๓๒ - วัดขาชันโลง
ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 138 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤษฎาวาจารีโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกรรณชัยชิดภักดีโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจันทร์ธิราอดุลสุขโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงขวัญฤทัยตุ่ยสีมาโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจามรีอักษรณรงค์โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิตตราภรณ์พรมไพรโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณรงค์พลชิดภักดีโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชุติมาบัวไขโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีรศักดิ์เอการัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงญาณินอสิพงษ์โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนันทิดาแซ่นานโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐิติชญานันท์ยิ่งดีโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปนัดดาทับเสนโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐิติยาลักษรโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพรพิชัยปะลุวันรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงดวงจันทร์สุขจิตรโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพรสวรรค์คนองดีโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธนพรสุดตาซ้ายโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงภูรีญาอิมารัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธิดารัตน์ปะลุวันรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงรติรสเป้งคำภาโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธิปไตยชูมณีย์โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายรังสิมันต์ใจหาญโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรศักดิ์หล่อแหลมโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวรรณภักดิ์เงินนาโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปานรวีทนทานโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวรรณษาระวังโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปิยะดาภาษาสุขโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวิทูรเรียรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปิยะวดีเป้งคำภาโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศุภวิชญ์วิเศษรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพัชรีชนะสมบูรณ์โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวรนุชหงษ์ทองโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิษณุลำไธสงโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสิทธิโชติสุขแสวงโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภานุจุไธสงโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
37มัธยมศึกษาม.๒นางสาวสุนิสาจันทะวงศ์โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภาวิณีไสย์แสงโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุระศักดิ์ปลดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรมณีย์ทินประณีโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจตุพงษ์ตอนประโคนโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรวุทธพรมมาโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายตรีเพชรอินทนินโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวุฒิภัทรชิดภักดีโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนิติภูมิเจริญรักษ์โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภวัฒน์พุทธสุวรรณโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงบุษบาปุสารัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
48ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสราวุฒิคะเลรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเบญจวรรณศรีจันทร์ผ่องโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
50ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุภาวดีพลศักดิ์โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กวัดขาชันโลงคณะจังหวัดบุรีรัมย์