รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๔๒๒๖ - โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา
ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย นครราชสีมา

แสดง 1 ถึง 40 จาก 40 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกันยรัตน์สุริยาโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปาลิตาซาวงค์โรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนภัทรโอนนอกโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
4มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัลยาณีสุขาภิรมย์โรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธนัชชาชมภูพานโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนครินทร์ทองเดือนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรหมพรนาโควงค์โรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายคมกริชมหาศาลโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิมพ์อัปสรหงษ์บุญมีโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
10มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชุติมาสุริวงค์โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายไชยเชษฐสียางนอกโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรินญามือขุนทดโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวศินโพธิ์ทองโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายไชยพรสียางนอกโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวุฒิชัยจอมกระโทกโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
16มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนกรยิ่งยวดโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศศิวิมลซาวงค์โรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศราวุฒิแสนโคตรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสโรชาสุวรรณรีโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญาณัฐรัตนราศรีโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายฐิติรัตน์ผินนอกโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงดรุนีจันทะปะขาวโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภานุวัฒน์ไธสงโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรัฐภูมิเรียกศิริโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรากรมาลานโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรากรศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเบญจพรหาวงค์โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่นวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงประภัสสรถุนนอกโรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่นวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปิติพัฒน์บุญธงโรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่นวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมิ่งกมลประจิตรโรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่นวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุรัตติกาลสินปรุโรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่นวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอดิศรแดงสีโรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่นวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอภิชยาสมมาตย์โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่นวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอรรถธกรกุดรังนอกโรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่นวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอิทธิกรปิดตามาตาโรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่นวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรวิชย์แดงสีโรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่นวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุพรรษาอาสานอกโรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่นวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนุรักษ์ไทยนอกโรงเรียนบ้านฝาผนังวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทศพลบุญนอกโรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็กที่พักสงฆ์บ้านวันชาติคณะจังหวัดนครราชสีมา
40ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกานต์ธิดาประมาณโรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็กที่พักสงฆ์บ้านวันชาติคณะจังหวัดนครราชสีมา