รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๔๒๒๖ - โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา
ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย นครราชสีมา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 202 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปาริชาติกลางสุพรรณ์โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
2ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวนิดากล้าหาญโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรพัฒน์กล้าหาญโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
4ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงดวงจันทร์กล้าหาญโรงเรียนบ้านฝาผนังวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอานนท์กล้าเด็ดโรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็กที่พักสงฆ์บ้านวันชาติคณะจังหวัดนครราชสีมา
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณรงค์ศักดิ์กองทองนอกโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชัชวงษ์กองเงินนอกโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวริษากองแก้มโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชนะชัยกันนิยมโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรากรขุนพิทักษ์โรงเรียนบ้านฝาผนังวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
11ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรกมลข้อนอกโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
12ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพราวลดาคงธนกฤตกรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญาณัฐคงนอกโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปิยพัทธ์คงนอกโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิภาวรรณคะรุนรัมย์โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวิทวัสคะเรรัมย์โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็กที่พักสงฆ์บ้านวันชาติคณะจังหวัดนครราชสีมา
17ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกนกพรคัทจิตโรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็กที่พักสงฆ์บ้านวันชาติคณะจังหวัดนครราชสีมา
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอดิศักดิ์คำโสมโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปวริศรคิดถูกโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกชพรจอดนอกโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเมธาสิทธิจันดาโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเจษมาพันธ์จันทร์หล่มโรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็กที่พักสงฆ์บ้านวันชาติคณะจังหวัดนครราชสีมา
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐพรจันทร์หอมโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิณรภัทรจันทะปะขาวโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนัธทพงษ์จันวิเศษโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงทักษอรจันหอมโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเตชะพิทย์จันเสริมโรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็กที่พักสงฆ์บ้านวันชาติคณะจังหวัดนครราชสีมา
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอรจิราจำเริญโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธวัชชัยชัยโคตรโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชญานนท์ชิดซ้ายโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพัชรวัฒน์ช่วยนาโรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่นวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรัชยาช่างเกวียนโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจักรินช่างเกวียนโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวชิรปราการดงแสนแก้วโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรวัฒน์ดิษฐป้านโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
36ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอลงกรณ์ตะไวไธสงโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรัญญาตุนอกโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอุดมเดชถินนอกโรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็กที่พักสงฆ์บ้านวันชาติคณะจังหวัดนครราชสีมา
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายบุญฤทธิ์ทบศรีโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัลย์กมลทันไธสงโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิมพ์นภัสทานนท์นอกโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัญญาณัททิพพูสังข์โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพัชรพลทิพมาตย์โรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
44ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัลยรัตน์ทิพย์คูนอกโรงเรียนบ้านฝาผนังวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปัญญากรทิพย์คูนอกโรงเรียนบ้านฝาผนังวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิโรจน์ทูลไธสงโรงเรียนบ้านฝาผนังวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
47ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิรินันท์นนตานอกโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
48ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุพัทธ์ตรานามนอกโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
49ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเพชรไพลินนาเจริญโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
50ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูพิพัฒน์นิธิกุลชัยโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา