รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๔๐๗๓ - วัดชัยศรีคณาราม
ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 64 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์มาลัยโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
2มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกันยาชาญนอกโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกวีสรสิทธิ์โรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
4มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายคงกะพันดิษฐบำรุงโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจิรายุสศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญาพัชรแก้วจำรัสโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชลธิชาคือพันดุงโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญารัตน์วิงไธสงโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
9มัธยมศึกษาม.๑นางสาวดวงพรสร้อยจันทึกโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจักรกฤษทองภักดีโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนโชติสิงห์งอยโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายดนุพลชดกลางโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธวัชชัยแพ่งจันทึกโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธันวาพรรณนะโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนงลักษณ์ถำวาปีโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนทีสรสิทธิ์โรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเบญญาภาจอมประโคนโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนภาพรสินโทโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนันทิญาโยธาโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปภาวีขุนหล้าโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเบญญาภาครุฑทองโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเพชรศิลาโพยนอกโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงประภัสสรหวังคอนกลางโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเฟื่องฟ้างามเพียรโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปีใหม่มุ่งก่อกลางโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิรดนัยกลอยกระโทกโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภาณุพงศ์เอี่ยมพงษ์สานโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนุสิทธิ์เสลานอกโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภีรพลคณารัมย์โรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกฤษณาอาดหารโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภูผาพยัคฆ์วงศ์สมิงโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัลยรัตน์อ่อนพิมพ์โรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงมัณฑนาพงษ์วันโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเกตุมณีแหวนทองคำโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเมธาสิทธิ์ดีจันทึกโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเกวลินคูณขุนทดโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงรัฐวิสาวินากรโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
38ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิตรวดีสร้อยสูงเนินโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวรัทยาใจพันธ์โรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชลธีเกตุกระโทกโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศิรายางนอกโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชัชพิมุขพื้นหินลาดโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสิริกรโพยนอกโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
44ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐปรียาเขือนอกโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสิริวิมลเทพมะเริงโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐภูมิพรรณนะโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุธิตาเบี้ยกลางโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐวุฒิแข็งขันโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอรัญญาพวงหาญโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
50ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธนพรแซ่โง้วโรงเรียนบ้านมะค่างามวัดชัยศรีคณารามคณะจังหวัดนครราชสีมา