รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๔๒๐๖๔ - โรงเรียนบ้านสานแว้
ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง มุกดาหาร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 76 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกชกรเชื้อคมตาโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกัญญารัตน์มุ่งกางโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัลยามณีพืชคำโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายคเชนร์ชัยหมื่นโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงญานิสาคำใบโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงประลินดาสุขพันธ์โรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสายฟ้าวนจันโมโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเดชอนันต์สีพยอมโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสิริกมลชัยมะโยโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนากรสุขะพันธ์โรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอภิลักษณ์สุขะพันธ์โรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรชัยเชื้อคนแข็งโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกนกชัยสีพยอมโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนัณทพงษ์เงินนามโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจิระวัฒน์เชื้อคนแข็งโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนันทิชารุ่งเรืองโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายรัฐภูมิสุขสบายโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายบวรศักดิ์เชื้อคนแข็งโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเอกบัณฑิตวิภาโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปิยะธิดาสโมสรโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัลยาวงศ์ศรีชาโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภกฤตรัตนวงศ์โรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสิริวัลย์เชื้อตาพระโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสัญญากรเชื้อคมตาโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกนต์ธรแก้วสุวรรณ์โรงเรียนบ้านขัวสูงวัดขัวสูงคณะจังหวัดมุกดาหาร
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายครองใจประสงค์สอนโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธันยบูรณ์อุทธาพันธ์โรงเรียนบ้านขัวสูงวัดขัวสูงคณะจังหวัดมุกดาหาร
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนรัตน์กิ่งสีโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนิทิกอนจิตนอกโรงเรียนบ้านขัวสูงวัดขัวสูงคณะจังหวัดมุกดาหาร
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนันทกานต์ศรีหาเมฆโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวุฒิชัยวงศ์ประทุมโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้วัดขัวสูงคณะจังหวัดมุกดาหาร
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายรพีภัทรตรัสศรีโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิทธิพงศ์สกุลซ้งโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้วัดขัวสูงคณะจังหวัดมุกดาหาร
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวิชัยสิมสินโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุชาดาเชื้อตาโอดโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้วัดขัวสูงคณะจังหวัดมุกดาหาร
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวีรดาใจมานะโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนุรักษ์แก้วสุวรรณโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้วัดขัวสูงคณะจังหวัดมุกดาหาร
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศุภณัฐเพชรพลอยโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอรวรรณวรรณแก้วโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้วัดขัวสูงคณะจังหวัดมุกดาหาร
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุรทินชาวเขาโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอนุวัฒน์ไชยสุทัดโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอุทัยชาวเขาโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงญาดาเชื้อกะโซ่โรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนภัทรชาวเขาโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนนทรีชาวเขาโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปุญญพัฒน์อุ่นละม้ายโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพัชริญาหมึกไธสงโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงภัทรวรินทร์ชาวดงโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภานุวัฒน์อำนาจโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายระภีพัฒน์ชาวเขาโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร