รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๒๐๖๔ - โรงเรียนบ้านสานแว้
ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง มุกดาหาร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 122 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายคุณานนท์จันทรเพชรโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรธนเชื้อคมตาโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
3มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจิตรกัญญาเชื้อคำฮดโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงแว่วนภาเชื้อคนแข็งโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนัชชานนท์คำวงค์โรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุวิชญานิรโคตรโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤษฎาศรีทาหารโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัณฑิมาพละแสนโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายขจรศักดิ์มาตจุฬาโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติกวินมั่นทรัพย์โรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายคมเดชเชื้อกระโซ่โรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติคุณหลาบโพธิ์โรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอชิรญาอัฐนาคโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
14ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจันทกานต์เชื้อคมตาโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจารุวรรณพรมดีโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชยานันท์แผนบุตรโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนวัฒน์โพธิ์ดีรัมย์โรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชลิตานาคมุนีโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนวพลทองผดุงโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงช่อฟ้าพริบไหวโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายรัฐศาสตร์สายอุราชโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชานนท์สุขะพันธ์โรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวีระพงษ์ชาวป่าโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
24ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐวุฒิเชื้อคมตาโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศกลรัตน์มีสิริโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนพงษ์มุ่งกางโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศุภกิจพรานเนื้อโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนพลสุขะพันธ์โรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสโรชาเชื้อกระโซ่โรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
30ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนภัทรสุขะพันธ์โรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุภาภรณ์สัญจรเลิศโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปฏิภาณสุขพันธ์โรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสุริยาข่าสะโปนโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปลายฟ้าอวนวังโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอดิศักดิ์ภูแป้งโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิมพกาจันทสิทธิ์โรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอธิวัฒน์โพนลือชายโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูริภาคย์ทะนนท์โรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอนัญกานต์ใยสิงสอนโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรวิพลสุขะพันธ์โรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอนุพงษ์ใจแก้วโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุพัตชาเชื้อคนแข็งโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอังคนาศรีจันทร์โรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
44ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุพิชชาอวนวังโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอธิเทพปีพิมพ์โรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
46มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกิ่งไผ่บุตรแสนโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกวัดปากช่องคณะจังหวัดมุกดาหาร
47ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอนิวัตติ์เชื้อคมตาโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
48มัธยมศึกษาม.๖นายเบญจพลนาคมุนีโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกวัดปากช่องคณะจังหวัดมุกดาหาร
49ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกนกวรรณเสาะสูงเนินโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
50มัธยมศึกษาม.๖นางสาวรัชฎาพรเชียงไขแก้วโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกวัดปากช่องคณะจังหวัดมุกดาหาร