รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๒๐๖๔ - โรงเรียนบ้านสานแว้
ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง มุกดาหาร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 108 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงบุญสิตาเชื้อคนแข็งโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
2ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชัญญานุชพ่อสิงห์โรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
3มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงแสงอุทัยผ่านสำแดงโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธัญพิสิษฐ์สุขพันธ์โรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธารขวัญพรานเนื้อโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
6ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกนกรัตน์ทองมะหาโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีรภัทรโสมแผ้วโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
8ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัลญาพัชรศรีบัวเทพโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพิชิตชัยสุมังเกษตรโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายโกมินทร์เชื้อคนแข็งโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเพชรรัตน์จำกุดลิงโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรพัฒน์ศรีลารักษ์โรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภูธเนศแรกชื่นโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนชาตเชื้อคนแข็งโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภูมิพัฒน์เซี่ยงฉินโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนิสรพริบไหวโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวิรุฬห์แก้วก่าโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
18ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธิดาสุขพันธ์โรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกันทรากรชาวเขาโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
20ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนภัสน์เชื้อคมตาโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงมณีวรรณช่อมะลิโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
22ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปรเมษฐ์วิภาโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศุภณัฐชาวเขาโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงประกายดาวสุขะพันธ์โรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายใหมไทยโพนลือชายโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
26ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพลวัตถินมานัดโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภิรมย์ญาสาระชรโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
28มัธยมศึกษาม.๖นางสาวดาราพรคนซื่อโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกวัดปากช่องคณะจังหวัดมุกดาหาร
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศิรวิทย์เชื้อคนแข็งโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
30มัธยมศึกษาม.๖นางสาวเนตสุวรรณไกยสิงห์โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกวัดปากช่องคณะจังหวัดมุกดาหาร
31ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศิริลักษณ์โคตรพัฒน์โรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
32มัธยมศึกษาม.๖นายยุทธพงษ์นงนอกโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกวัดปากช่องคณะจังหวัดมุกดาหาร
33ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุวรรณเสฏฐ์วงค์ตาพรมโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
34มัธยมศึกษาม.๖นายวีรเดชหวายลีโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกวัดปากช่องคณะจังหวัดมุกดาหาร
35ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอริษาสีกาลังโรงเรียนบ้านกกตูมวัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
36มัธยมศึกษาม.๖นางสาวศิริวัฒน์เครือเทพโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกวัดปากช่องคณะจังหวัดมุกดาหาร
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงญาณีเชื้อกะโซ่โรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
38มัธยมศึกษาม.๖นายอรรคพงษ์กองอ่อนโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกวัดปากช่องคณะจังหวัดมุกดาหาร
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพงศ์เชื้อกะโซ่โรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
40มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกุลณัฐกิ่งศรีโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกวัดปากช่องคณะจังหวัดมุกดาหาร
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธัญกรโปรยมาลาโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
42มัธยมศึกษาม.๕นางสาวเกสราสอนคำภาโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกวัดปากช่องคณะจังหวัดมุกดาหาร
43ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวงศกรแรกชื่นโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
44มัธยมศึกษาม.๕นายณัฐวุฒิชาวเขาโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกวัดปากช่องคณะจังหวัดมุกดาหาร
45ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิทธิชาติวิลาศรีโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
46มัธยมศึกษาม.๕นางสาวณัฐสุดาพลกล้าโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกวัดปากช่องคณะจังหวัดมุกดาหาร
47ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิทธิโชคดอนประจงโรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
48มัธยมศึกษาม.๕นางสาวนฤมลลินพ่อค้าโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกวัดปากช่องคณะจังหวัดมุกดาหาร
49ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุริยัญสุทธิเขตรกัณฑ์โรงเรียนบ้านสานแว้วัดกกตูมคณะจังหวัดมุกดาหาร
50มัธยมศึกษาม.๕นางสาวนิจจารีย์ผลนาเงินโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกวัดปากช่องคณะจังหวัดมุกดาหาร