รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๔๒๐๓๘ - โรงเรียนบ้านแก้งนาง
ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง มุกดาหาร

แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกมลเทพมาตรวิเศษโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายไชยวัฒน์วงค์กระโซ่โรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายมติมนต์เชื้อคำฮดโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤชณัทนาคสุวรรณโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนันทชัยนิลมาตย์โรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐิติพรวงศ์กะโซ่โรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุวนันท์ไชยสุวรรณโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนภัทรคำปานโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤติพงศ์ชาวดงโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนัฐวรุษวงค์กระโซ่โรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจักรินสืบสิงห์โรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัทราวดีเครือสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชลพัทสายสร้อยโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสรวิศพงขจรโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิทธิชัยพรมลังค์โรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
16มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงดารินทร์ชาวเขาโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปฏิวัตินิลมาตรโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอทิตติยาโพธิสมโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิตรฐภูมินนคนมั่นโรงเรียนบ้านนาหินกองวัดหินกองคณะจังหวัดมุกดาหาร
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายมโนชาโซ่เมืองแซะโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐาปณีบุญตะนัยโรงเรียนบ้านนาหินกองวัดหินกองคณะจังหวัดมุกดาหาร
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงรัตติการณ์อินทร์โพธิ์สมโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญชนกไชยเทพโรงเรียนบ้านนาหินกองวัดหินกองคณะจังหวัดมุกดาหาร
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายราเชนทร์แสนสุริวงค์โรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรัชนกสามารถโรงเรียนบ้านนาหินกองวัดหินกองคณะจังหวัดมุกดาหาร
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวิศวะเชื้อคำฮดโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงแววตาลินพ่อค้าโรงเรียนบ้านนาหินกองวัดหินกองคณะจังหวัดมุกดาหาร
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศิลาเชื้อคำฮดโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิริรัตน์แพงคำฮักโรงเรียนบ้านนาหินกองวัดหินกองคณะจังหวัดมุกดาหาร
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสาธิตาแคล่วคล่องโรงเรียนบ้านนาหินกองวัดหินกองคณะจังหวัดมุกดาหาร
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุดที่รักลินพ่อค้าโรงเรียนบ้านนาหินกองวัดหินกองคณะจังหวัดมุกดาหาร