รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๒๐๓๘ - โรงเรียนบ้านแก้งนาง
ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง มุกดาหาร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 89 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธนวรรณจันทร์กลางโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจรัสกรสายทองโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนากรณ์รูปคมโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐนันท์นวลสำลีโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนันทศาสตร์พันเดชโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงทักษภรณ์อุประโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธวาดลนิลหลาโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงศ์พิจิตรทองสิงห์โรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนนิตศราบัวนาคโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพลากรพันเพลิงพฤกษ์โรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนฤนาทมุริกาโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายไมตรีเชื้อคำฮดโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรัตนาพรจิตชัยภูมิโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายบูรพันธ์เชื้อกระโซ่โรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายบูรพาเชื้อกระโซ่โรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายฤทธิชัยซองศิริโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพรทิพาเจียมตัวโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรเชษฐ์ฤทธิภาโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพรทิพาวงษ์พิมสรโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรพลจันปลิวโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพิสินีสมแพงโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนุภาพผิวละมุลโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิตราภาแสนดวงโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายรัชฐพงศ์กิ่งนอกโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงรุ่งไพลินมาตรวิเศษโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรวัฒน์จันทร์ไพรสนโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงรุธิราสายสร้อยโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเจตพลนันทเขตโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวสันต์เพชรไชยโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
30ประถมศึกษาป.๕เด็กชายตนุภัทรชาวดงโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวิษณุศรีสุขโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนวุฒิสายสร้อยโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกันตยาสิทธิโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนพรัตน์จันมาลาโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกิตติพงศ์คนสัตย์โรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายประดิพัทธ์สุตาการโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเกิดเกล้านันทเขตโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
38ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปวีณาแสนอุบลโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจริยาชาวเขาโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงศธรอินทร์โพธิ์สมโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงญาณีสิทธิโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิมพ์ชนกสายคูณโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายฐิติภูมิเถาชารีโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
44ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงมลฤทัยสิทธิโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
45มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐพลแสนบุตรโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
46ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรรณภาชาวดงโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
47มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงธนัชชาศรีรังโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
48ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรวรรณตันไทยโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
49มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธเนศจันทร์ฝางโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
50ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรัญญาบางศิริโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร