รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๔๒๐๓๖ - โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์
ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย มุกดาหาร

แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณริญรัตน์อุคำโรงเรียนบ้านป่าแดงวัดไขแสงคณะจังหวัดมุกดาหาร
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกฤตอุคำโรงเรียนบ้านป่าแดงวัดไขแสงคณะจังหวัดมุกดาหาร
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปรมินทร์ยี่สุ่นหอมโรงเรียนบ้านป่าแดงวัดไขแสงคณะจังหวัดมุกดาหาร
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปรียาภรณ์วันเพ็งโรงเรียนบ้านป่าแดงวัดไขแสงคณะจังหวัดมุกดาหาร
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปิ่นมุกดานารีนุชโรงเรียนบ้านป่าแดงวัดไขแสงคณะจังหวัดมุกดาหาร
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิรภัสสรจันแปงเงินโรงเรียนบ้านป่าแดงวัดไขแสงคณะจังหวัดมุกดาหาร
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงโสภิตานารีนุชโรงเรียนบ้านป่าแดงวัดไขแสงคณะจังหวัดมุกดาหาร
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกษิดีสุขุมินทโรงเรียนบ้านบะวัดศรีวิชัยคณะจังหวัดมุกดาหาร
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคุณภัทรคำนนท์โรงเรียนบ้านบะวัดศรีวิชัยคณะจังหวัดมุกดาหาร
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนภาภรณ์พ่วงกองนะโรงเรียนบ้านบะวัดศรีวิชัยคณะจังหวัดมุกดาหาร
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนิชานันท์พิมพาโรงเรียนบ้านบะวัดศรีวิชัยคณะจังหวัดมุกดาหาร
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเปรมสินีเกขุนทดโรงเรียนบ้านบะวัดศรีวิชัยคณะจังหวัดมุกดาหาร
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมุจิรานันท์พลทะกลางโรงเรียนบ้านบะวัดศรีวิชัยคณะจังหวัดมุกดาหาร
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิวะกรสุวรรณโคตรโรงเรียนบ้านบะวัดศรีวิชัยคณะจังหวัดมุกดาหาร
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสถิตคุณไชยโยรักษ์โรงเรียนบ้านบะวัดศรีวิชัยคณะจังหวัดมุกดาหาร
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสังคมอุคำโรงเรียนบ้านบะวัดศรีวิชัยคณะจังหวัดมุกดาหาร
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกาญจนาภูเขียวโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเกวลินรูปเรี่ยมโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเกศเกล้าอุคำโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเฉลิมชัยรูปเรี่ยมโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนพัฒน์แก่นวงค์โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศุภจิตราศรีวิชาโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอดิศักดิ์แม้นศิริโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัลยาณีมณีกัณฑ์โรงเรียนบ้านนาหลวง๒วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจามจุรีกินนะรีโรงเรียนบ้านนาหลวง๒วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรพัชรสมพินิจโรงเรียนบ้านอุ่มไผ่วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปิยภัทรคำมีโรงเรียนบ้านอุ่มไผ่วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปิยะพัฒน์ศรีเมืองเบ้าโรงเรียนบ้านอุ่มไผ่วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีระพัฒน์กลางประพันธ์โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายไพรัตน์วงษ์ชาโรงเรียนบ้านอุ่มไผ่วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวัชรภณวรรณโคตรโรงเรียนบ้านอุ่มไผ่วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร