รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๔๐๑๔๙ - โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ

แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงรัตนาภรณ์พรมมาโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงขวัญหทัยผิวอ่อนโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐวัฒน์พึ่งพิงโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนภัทรสมบูรณ์โรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุวนันท์พึ่งพิงโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ