รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๐๑๔๙ - โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ

แสดง 1 ถึง 25 จาก 25 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกาญจนาพรชุยจันดาโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปุณภาผิวอ่อนโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิตติคุณกงศรีโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเกียรติศักดิ์โพธิ์พันธ์โรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจิตติพัฒน์สุดใจโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนากานต์ไพเตี้ยโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณรงค์ชัยดวงนาคโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนิกกุลหะทัยทาระโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพฤกษาแสงทองโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธวัชชัยสีจะคำโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพิมพ์วิภาสกุลจรโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวราภรณ์ทิ้งชั่วโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกิตติศักดิ์ศิริชนะโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสายน้ำจันทะสุขโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนิพัทธ์ดวงพลโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติภณแสงทองโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงภัทริกากงศรีโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงทองทิพย์ดวงพลโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกุลสมภพโพนปลัดโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศิริกาญจน์จันทะมั่นโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงรุจิรดากงศรีโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุรเชษฐ์ศิริชนะโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวรรณวิสาภาษีโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสิทธิศักดิ์จันทร์ปัดสาโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอรพินท์ด้วงพลโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ