รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๐๑๔๙ - โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ

แสดง 1 ถึง 33 จาก 33 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนครินทร์บัวจีบโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวินท์กงศรีโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปรเมศวร์พูนสวายโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจักรินทนุดำโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสมศักดิ์จูมพันธ์โรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิทธิชัยดวงนาคโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุดารัตน์ขันธไกรฤทธิ์โรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุรพัศพลเมืองโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุระศักดิ์โพธิ์พันธ์โรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภิสิทธิ์พลหนองหลวงโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกวินจันทร์ธรรมโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐนิชาสำนวนโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐวุฒิแถบมูลโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีรภัทรหะทัยทาระโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรักษิตผิวอ่อนโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุทธิรักษ์ผิวอ่อนโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
17ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงแองเจอร์ลีน่าลากิ้นโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
18ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญ์วราสุพรรณโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
19ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกานดาเสาร์แพงโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจรรยพรนามมงคลชัยโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
21ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิดาภาแก้วเพ็ชรโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจินวรากล่อนศรีโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
23ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฐิตินันท์อินทรีย์โรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐภัทรบุพศิริโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธาราผิวอ่อนโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
26ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพิชญะตองมากโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
27ประถมศึกษาป.๔เด็กชายราเชนผิวอ่อนโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
28ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศศิประภาสำนวนโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
29ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศุภาวรรณพรมมาโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
30ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสิรินาสมบูรณ์โรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอนุวัฒน์สำรวยโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอัตถากรศิริชนะโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
33ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอาทิตย์สีจะคำโรงเรียนบ้านจำนรรจ์วัดจำนรรจ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ