รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๐๑๔๘ - โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม
ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง ศรีสะเกษ

แสดง 1 ถึง 50 จาก 124 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนิสรวงษ์พินิชโรงเรียนบ้านกันตรวจวัดกันตรวจหนองสำราญคณะจังหวัดศรีสะเกษ
2มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกิ้กทัดสนีวงค์พินิจโรงเรียนโนนปูนวิทยาคมวัดหนองอารีย์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรพิมลอินทราโรงเรียนบ้านกันตรวจวัดกันตรวจหนองสำราญคณะจังหวัดศรีสะเกษ
4มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนภเกตน์สะดวกโรงเรียนโนนปูนวิทยาคมวัดหนองอารีย์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเรณุกาประถมภาศโรงเรียนบ้านกันตรวจวัดกันตรวจหนองสำราญคณะจังหวัดศรีสะเกษ
6มัธยมศึกษาม.๕นายณัฐนนท์บุเรทาสาโรงเรียนโนนปูนวิทยาคมวัดหนองอารีย์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศรายุทธทองแดงโรงเรียนบ้านกันตรวจวัดกันตรวจหนองสำราญคณะจังหวัดศรีสะเกษ
8มัธยมศึกษาม.๕นายนำพลคุณมีโรงเรียนโนนปูนวิทยาคมวัดหนองอารีย์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุนิษาประดิษฐแท่นโรงเรียนบ้านกันตรวจวัดกันตรวจหนองสำราญคณะจังหวัดศรีสะเกษ
10มัธยมศึกษาม.๕นายภาณุพงษ์วิมุลโรงเรียนโนนปูนวิทยาคมวัดหนองอารีย์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเขตโสภณวันทะวงษ์โรงเรียนบ้านกันตรวจวัดกันตรวจหนองสำราญคณะจังหวัดศรีสะเกษ
12มัธยมศึกษาม.๔นายสรศักดิ์กองสินแก้วโรงเรียนโนนปูนวิทยาคมวัดหนองอารีย์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนิพิฐพงษ์พันสารภูมิโรงเรียนบ้านกันตรวจวัดกันตรวจหนองสำราญคณะจังหวัดศรีสะเกษ
14มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงอรจิราเจียงเพ็งโรงเรียนโนนปูนวิทยาคมวัดหนองอารีย์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
15ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปนัดดาจันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านกันตรวจวัดกันตรวจหนองสำราญคณะจังหวัดศรีสะเกษ
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพีรพลเฉลิมโรงเรียนโนนปูนวิทยาคมวัดหนองอารีย์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
17ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปลายฟ้าศรีวะอุไรโรงเรียนบ้านกันตรวจวัดกันตรวจหนองสำราญคณะจังหวัดศรีสะเกษ
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงมนัสวรรณสืบลือโรงเรียนโนนปูนวิทยาคมวัดหนองอารีย์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปิยวัฒน์สุวรรณชาติโรงเรียนบ้านกันตรวจวัดกันตรวจหนองสำราญคณะจังหวัดศรีสะเกษ
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงศิริอาภาอ้อมแก้วโรงเรียนโนนปูนวิทยาคมวัดหนองอารีย์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพรรณเชษฐ์ทองแดงโรงเรียนบ้านกันตรวจวัดกันตรวจหนองสำราญคณะจังหวัดศรีสะเกษ
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสิทธิโชคบูระพาโรงเรียนโนนปูนวิทยาคมวัดหนองอารีย์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศศิธรพานิชโรงเรียนบ้านกันตรวจวัดกันตรวจหนองสำราญคณะจังหวัดศรีสะเกษ
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุภัสสราคำลาโรงเรียนโนนปูนวิทยาคมวัดหนองอารีย์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศศิภาโยธีโรงเรียนบ้านกันตรวจวัดกันตรวจหนองสำราญคณะจังหวัดศรีสะเกษ
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุรชัยประดิษฐแท่นโรงเรียนโนนปูนวิทยาคมวัดหนองอารีย์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชนนิภาแก้วแจ่มโรงเรียนบ้านกันตรวจวัดกันตรวจหนองสำราญคณะจังหวัดศรีสะเกษ
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกิตตินันท์ประเสริฐสังข์โรงเรียนโนนปูนวิทยาคมวัดหนองอารีย์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
29ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปภาดาฤทธิ์เรืองโรงเรียนบ้านกันตรวจวัดกันตรวจหนองสำราญคณะจังหวัดศรีสะเกษ
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกิตติกวินคำผางโรงเรียนโนนปูนวิทยาคมวัดหนองอารีย์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
31ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงประภาวรินทร์สุขสงวนโรงเรียนบ้านกันตรวจวัดกันตรวจหนองสำราญคณะจังหวัดศรีสะเกษ
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกิตติพัฒน์เจริญขำโรงเรียนโนนปูนวิทยาคมวัดหนองอารีย์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
33ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปุญณดาสะดวกโรงเรียนบ้านกันตรวจวัดกันตรวจหนองสำราญคณะจังหวัดศรีสะเกษ
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัชพลเฉลิมโรงเรียนโนนปูนวิทยาคมวัดหนองอารีย์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
35ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรภัทรพานิชโรงเรียนบ้านกันตรวจวัดกันตรวจหนองสำราญคณะจังหวัดศรีสะเกษ
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายต้นกล้าหิรัญวัฒน์โรงเรียนโนนปูนวิทยาคมวัดหนองอารีย์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
37ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภัครมัยโสฬสโรงเรียนบ้านกันตรวจวัดกันตรวจหนองสำราญคณะจังหวัดศรีสะเกษ
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธิดารัตน์บุญชาติโรงเรียนโนนปูนวิทยาคมวัดหนองอารีย์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
39ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงยุภาภรบุญเสริมโรงเรียนบ้านกันตรวจวัดกันตรวจหนองสำราญคณะจังหวัดศรีสะเกษ
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธีรวัตรเปรี่ยมสุขโรงเรียนโนนปูนวิทยาคมวัดหนองอารีย์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
41ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศิรประภาจำปาโทโรงเรียนบ้านกันตรวจวัดกันตรวจหนองสำราญคณะจังหวัดศรีสะเกษ
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนพรัตน์ทวีโรงเรียนโนนปูนวิทยาคมวัดหนองอารีย์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
43ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสิริยาเจียงเพ็งโรงเรียนบ้านกันตรวจวัดกันตรวจหนองสำราญคณะจังหวัดศรีสะเกษ
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนริศราบัวจันทร์โรงเรียนโนนปูนวิทยาคมวัดหนองอารีย์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกนกพรบุญมาโรงเรียนบ้านตาเจาวัดตาเจาโนนสมบูรณ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนิวัฒน์ชุมคำไฮโรงเรียนโนนปูนวิทยาคมวัดหนองอารีย์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
47ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกนกพรพงค์พิละโรงเรียนบ้านตาเจาวัดตาเจาโนนสมบูรณ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนิศากรชินทองโรงเรียนโนนปูนวิทยาคมวัดหนองอารีย์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
49ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเกียรติประวุฒิศรีพูลโรงเรียนบ้านตาเจาวัดตาเจาโนนสมบูรณ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปริญญาสมหมายโรงเรียนโนนปูนวิทยาคมวัดหนองอารีย์คณะจังหวัดศรีสะเกษ