รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๐๐๘๐ - โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง ศรีสะเกษ

แสดง 1 ถึง 50 จาก 86 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกนกรัตน์อุดมเดชโรงเรียนบ้านหัวช้างวัดบ้านตาจวนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
2มัธยมศึกษาม.๖นางสาวเกศนีสว่างจันทร์โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์วัดสิเรียมพุทธารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพชรพลมะปรางโรงเรียนบ้านหัวช้างวัดบ้านตาจวนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
4มัธยมศึกษาม.๖นายเจษฎาจันทร์เปรียงโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์วัดสิเรียมพุทธารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรนิภาเกษรีโรงเรียนบ้านหัวช้างวัดบ้านตาจวนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
6มัธยมศึกษาม.๖นายธนพัฒน์เขม้นกสิกรรมโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์วัดสิเรียมพุทธารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
7มัธยมศึกษาม.๖นายธนภัทร์สุภาพโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์วัดสิเรียมพุทธารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุรวุฒน์ทองอินทร์โรงเรียนบ้านหัวช้างวัดบ้านตาจวนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
9มัธยมศึกษาม.๖นางสาวพัชรีโทอึ้นโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์วัดสิเรียมพุทธารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเสกสรรมะปรางโรงเรียนบ้านหัวช้างวัดบ้านตาจวนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
11มัธยมศึกษาม.๖นายพีระพัฒน์ภูมิโคกรักษ์โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์วัดสิเรียมพุทธารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัญญาณัฐศรีลาชัยโรงเรียนบ้านหัวช้างวัดบ้านตาจวนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติพงศ์กลัดคำโรงเรียนบ้านหัวช้างวัดบ้านตาจวนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
14มัธยมศึกษาม.๖นายวิษณุนนเทศาโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์วัดสิเรียมพุทธารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
15มัธยมศึกษาม.๖นายศิรวิทย์มะปรางค์โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์วัดสิเรียมพุทธารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายคมสันเขตบ้านโรงเรียนบ้านหัวช้างวัดบ้านตาจวนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
17มัธยมศึกษาม.๖นายศุภฤกษ์สำรวมรัมย์โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์วัดสิเรียมพุทธารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจรูญโรจน์แสนจันทร์โรงเรียนบ้านหัวช้างวัดบ้านตาจวนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
19มัธยมศึกษาม.๖นายศุภวัฒน์สำรวมรัมย์โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์วัดสิเรียมพุทธารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐพลรัตนพลแสนโรงเรียนบ้านหัวช้างวัดบ้านตาจวนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
21มัธยมศึกษาม.๖นายสิรภพกระจงกลางโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์วัดสิเรียมพุทธารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเตชินท์มะปรางค์โรงเรียนบ้านหัวช้างวัดบ้านตาจวนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
23มัธยมศึกษาม.๖นายสุรเชฐอุดมเดชโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์วัดสิเรียมพุทธารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
24ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรเดชชมเมืองโรงเรียนบ้านหัวช้างวัดบ้านตาจวนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
25มัธยมศึกษาม.๕นายสุตนันท์พงษ์วันโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์วัดสิเรียมพุทธารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนภัสสรชนะพลโรงเรียนบ้านหัวช้างวัดบ้านตาจวนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปรีชาวันอุบลโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์วัดสิเรียมพุทธารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนัชชาพงษ์วันโรงเรียนบ้านหัวช้างวัดบ้านตาจวนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงบุษราคัมวันนุบลโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์วัดสิเรียมพุทธารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
30ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภัทรพลชมเมืองโรงเรียนบ้านหัวช้างวัดบ้านตาจวนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกรรณิการ์อุดมผลโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์วัดสิเรียมพุทธารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวนัชพรศรีภักดิ์โรงเรียนบ้านหัวช้างวัดบ้านตาจวนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวีรบุรุษมะปรางค์โรงเรียนบ้านหัวช้างวัดบ้านตาจวนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกวินภพไชยโชติโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์วัดสิเรียมพุทธารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปัณฑิตาโพธิ์กระสังโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์วัดสิเรียมพุทธารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศิวภัทรเครือวัลโรงเรียนบ้านหัวช้างวัดบ้านตาจวนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงมลฤดีดวงมณีโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์วัดสิเรียมพุทธารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
38ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุทธิกานต์สุภาพโรงเรียนบ้านหัวช้างวัดบ้านตาจวนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศุภานิชพิมูลชาติโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์วัดสิเรียมพุทธารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
40ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติพศบุตนนท์โรงเรียนบ้านหัวช้างวัดบ้านตาจวนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุภัสสรพงษ์วันโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์วัดสิเรียมพุทธารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
42ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเกรียงไกรวิชาโรงเรียนบ้านหัวช้างวัดบ้านตาจวนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
43ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐนิชาเจริญสุขโรงเรียนบ้านหัวช้างวัดบ้านตาจวนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอนุพงศ์ไพรบึงโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์วัดสิเรียมพุทธารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
45ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงดารารัตน์ผลจิตรโรงเรียนบ้านหัวช้างวัดบ้านตาจวนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
46ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนภรณ์ยอมศรีโรงเรียนบ้านหัวช้างวัดบ้านตาจวนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
47ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธเนศพลศรีแก้วโรงเรียนบ้านหัวช้างวัดบ้านตาจวนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
48ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพลวัฒน์ไชยมูลโรงเรียนบ้านหัวช้างวัดบ้านตาจวนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
49ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพัชรินทร์มะปรางโรงเรียนบ้านหัวช้างวัดบ้านตาจวนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
50ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภาคภูมิพงษ์วันโรงเรียนบ้านหัวช้างวัดบ้านตาจวนคณะจังหวัดศรีสะเกษ