รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๔๐๐๗๘ - วัดไพรบึง
ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง ศรีสะเกษ

แสดง 1 ถึง 50 จาก 89 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤติพงศ์สงกาโรงเรียนอนุบาลไพรบึงวัดจังกระดานคณะจังหวัดศรีสะเกษ
2มัธยมศึกษาม.๖นายพีรภัทรสืบเพ็งโรงเรียนวัดไพรบึงวิทยาวัดไพรบึงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจินตภัทรไพรบึงโรงเรียนอนุบาลไพรบึงวัดจังกระดานคณะจังหวัดศรีสะเกษ
4มัธยมศึกษาม.๖นายยศพลเรืองไชยโรงเรียนวัดไพรบึงวิทยาวัดไพรบึงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฏฐพลธรรมษาโรงเรียนอนุบาลไพรบึงวัดจังกระดานคณะจังหวัดศรีสะเกษ
6มัธยมศึกษาม.๖นายศีลวัตรไพรเตี้ยโรงเรียนวัดไพรบึงวิทยาวัดไพรบึงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
7มัธยมศึกษาม.๖นายศุภกาญจน์ศรีสวยโรงเรียนวัดไพรบึงวิทยาวัดไพรบึงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐภัทรธรรมษาโรงเรียนอนุบาลไพรบึงวัดจังกระดานคณะจังหวัดศรีสะเกษ
9มัธยมศึกษาม.๖นายสมพงษ์เกษก้านโรงเรียนวัดไพรบึงวิทยาวัดไพรบึงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธนัญญาพันธ์แก่นโรงเรียนอนุบาลไพรบึงวัดจังกระดานคณะจังหวัดศรีสะเกษ
11มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสาธิตาคำเหลือโรงเรียนวัดไพรบึงวิทยาวัดไพรบึงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญลักษณ์เธียรทองอินทร์โรงเรียนอนุบาลไพรบึงวัดจังกระดานคณะจังหวัดศรีสะเกษ
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธีรธาฎาบุญถวิลโรงเรียนอนุบาลไพรบึงวัดจังกระดานคณะจังหวัดศรีสะเกษ
14มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอนันตญาเกษาชาติโรงเรียนวัดไพรบึงวิทยาวัดไพรบึงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
15มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอรพิชญ์เทพพันธ์โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยาวัดไพรบึงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอนัญญาบุญร่วมโรงเรียนอนุบาลไพรบึงวัดจังกระดานคณะจังหวัดศรีสะเกษ
17มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอรพิมลเทพพันธ์โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยาวัดไพรบึงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิราวรรณพันสอาดโรงเรียนวัดไพรบึงวิทยาวัดไพรบึงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
19มัธยมศึกษาม.๕นางสาวเกตุศราพรสุวันนาโรงเรียนวัดไพรบึงวิทยาวัดไพรบึงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนิภาไชยโชติโรงเรียนวัดไพรบึงวิทยาวัดไพรบึงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
21มัธยมศึกษาม.๕นายเจมส์อูสะแกโรงเรียนวัดไพรบึงวิทยาวัดไพรบึงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชยากรใสยพันธ์โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยาวัดไพรบึงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐณิชาคำเหลือโรงเรียนวัดไพรบึงวิทยาวัดไพรบึงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
24มัธยมศึกษาม.๕นายธนภัทรโภคสมบัติโรงเรียนวัดไพรบึงวิทยาวัดไพรบึงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
25มัธยมศึกษาม.๕นางสาวนิลลดาสุขกายโรงเรียนวัดไพรบึงวิทยาวัดไพรบึงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเทวาสุระภาโรงเรียนวัดไพรบึงวิทยาวัดไพรบึงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
27มัธยมศึกษาม.๕นางสาวพิมลวรรณท่อนทองแดงโรงเรียนวัดไพรบึงวิทยาวัดไพรบึงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปณิดาสุภาพโรงเรียนวัดไพรบึงวิทยาวัดไพรบึงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
29มัธยมศึกษาม.๕นางสาวโสภิดาคำมีโรงเรียนวัดไพรบึงวิทยาวัดไพรบึงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปาริชาติอายุวงษ์โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยาวัดไพรบึงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
31มัธยมศึกษาม.๕นางสาวอรนิชาธรรมคุณโรงเรียนวัดไพรบึงวิทยาวัดไพรบึงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิชญาพรพงษ์วันโรงเรียนวัดไพรบึงวิทยาวัดไพรบึงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
33มัธยมศึกษาม.๕นายเอกวัฒน์ศิลาวรรณโรงเรียนวัดไพรบึงวิทยาวัดไพรบึงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงแพรวาแสงหัวช้างโรงเรียนวัดไพรบึงวิทยาวัดไพรบึงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
35มัธยมศึกษาม.๔นางสาวจิราพรคำเหลือโรงเรียนวัดไพรบึงวิทยาวัดไพรบึงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
36ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมณีรัตน์ศรีมะณีโรงเรียนวัดไพรบึงวิทยาวัดไพรบึงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
37มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงจิรารัตน์มะณีโรงเรียนวัดไพรบึงวิทยาวัดไพรบึงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิวกรคำลาโรงเรียนวัดไพรบึงวิทยาวัดไพรบึงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
39มัธยมศึกษาม.๔นายณัฐวุฒิคำเหลือโรงเรียนวัดไพรบึงวิทยาวัดไพรบึงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิวพรอาจใจโรงเรียนวัดไพรบึงวิทยาวัดไพรบึงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
41มัธยมศึกษาม.๔นางสาวทิพยรัตน์ปัญญาโรงเรียนวัดไพรบึงวิทยาวัดไพรบึงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
42ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุวิษาพันธ์แก่นโรงเรียนวัดไพรบึงวิทยาวัดไพรบึงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
43มัธยมศึกษาม.๔นางสาวแพรวาทองมนต์โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยาวัดไพรบึงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
44ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอรณิชาพงษ์วันโรงเรียนวัดไพรบึงวิทยาวัดไพรบึงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
45มัธยมศึกษาม.๔นางสาวมาลัยทิพย์เกลือห่อมโรงเรียนวัดไพรบึงวิทยาวัดไพรบึงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
46มัธยมศึกษาม.๔นายสุเชาว์สิงห์รักษ์โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยาวัดไพรบึงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
47มัธยมศึกษาม.๔นางสาวสุพรรษาสุขปันโรงเรียนวัดไพรบึงวิทยาวัดไพรบึงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
48มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจิตติพรฉิมภารีโรงเรียนวัดไพรบึงวิทยาวัดไพรบึงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
49มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเจษฎาเลิศล้นโรงเรียนวัดไพรบึงวิทยาวัดไพรบึงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
50มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชญานนท์พันจันทร์โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยาวัดไพรบึงคณะจังหวัดศรีสะเกษ