รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๔๐๐๖๗ - โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ ศรีสะเกษ

แสดง 1 ถึง 50 จาก 65 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชนนิดาศรีระเริญโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกาญจนาพานจันทร์โรงเรียนบ้านเดื่อวัดบ้านเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
3มัธยมศึกษาม.๖นางสาวพรนภาแก้วตาโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชญานิศคล้ายแก้วโรงเรียนบ้านเดื่อวัดบ้านเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงทอไหมทองพลเมืองโรงเรียนบ้านเดื่อวัดบ้านเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
6มัธยมศึกษาม.๖นางสาวพรพิมลวรรณทองโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปุณยนุชบุญชิตโรงเรียนบ้านเดื่อวัดบ้านเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
8มัธยมศึกษาม.๖นางสาวรจนาจิตรโสมโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
9มัธยมศึกษาม.๖นายสมบัติโคตรชารีโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอัษฎางค์บุญประสงค์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
11มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอรปรียาสุพรรณดีโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
12มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอรอุมาดอกคำโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
13มัธยมศึกษาม.๕นายเทวราชเกศรีโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
14มัธยมศึกษาม.๕นายพิธิวัฒน์ใจตรงโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
15มัธยมศึกษาม.๕นายยศวริศจันทสนธ์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
16มัธยมศึกษาม.๕นายสุทธญาณ์อุ่นแก้วโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
17มัธยมศึกษาม.๕นายอัษฏาวุธศรีโพธิ์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
18มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายจอมพลสุดดีโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
19มัธยมศึกษาม.๔นายจักรกฤษณ์สิงหชาติโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
20มัธยมศึกษาม.๔นางสาวชญานิษฐ์บุญเที่ยงโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
21มัธยมศึกษาม.๔นายธนธัสศรีลาชัยโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
22มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายนพรัตน์แต่งภูเขียวโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
23มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงปอรรัตน์พรหล่อโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
24มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายเพชรกล้านวลแสงโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
25มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงลลิตวดีมะลิสาโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
26มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายวุฒิชัยวระฮาดโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกฤติยาภรณ์นาคนวลโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
28มัธยมศึกษาม.๓นางสาวปนัดดาดวงใจโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
29มัธยมศึกษาม.๓นางสาวประภัสสรโปแอโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพงศธรวรรณทองโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวรรณนิภาแซ่ซื้อโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
32มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวิภาวรรณแถบชาติโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
33มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุนิสาแย้มจันทร์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกฤติยาพรโพธิสารโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤษณะสินศิริโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกัญชพรหนูลาโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกานต์ทิตาเส็งประโคนโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจิราภรณ์สาธรณ์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
39มัธยมศึกษาม.๒นายชนะชัยภูจอมรัตน์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฐธิดารัตนะโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายทิฐธรรมนามนุษย์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนกรอาจภักดีโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีรพัตรสิงห์ครโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีรภัทรดีดศรีโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
45มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปิ่นมณีพิมหานามโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพรพรรณทองเพ็ญโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
47มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพร้อมพงศ์เลากสิกรรมโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพิยดาคำงามโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
49มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเพ็ญพิชชาอุ่นแก้วโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภูวดลจาทาโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ