รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๐๐๖๗ - โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ ศรีสะเกษ

แสดง 1 ถึง 50 จาก 248 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนากรแหวนอาจโรงเรียนบ้านกระหวันวัดกระหวันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายบวรรัชรอดไพรีโรงเรียนบ้านกระหวันวัดกระหวันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภสัณห์ซึรัมย์โรงเรียนบ้านกระหวันวัดกระหวันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเอกรัตน์เพชรล้วนโรงเรียนบ้านกระหวันวัดกระหวันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสิฐิพงษ์โคตรมงคลโรงเรียนบ้านกระหวันวัดกระหวันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกฤตป่อยยิ้มโรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวุฒิพงษ์คำโทโรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนนนท์ดอกพวงโรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพนาวงค์เสนาโรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอภิระเดชบุญธรรมโรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคเชนทร์สังขวารีโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
12มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายสุทัศน์ทองละมุลโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
13มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายอัครพลสติโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนภสินธุิ์ชนะมารโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤษณชัยแสนจันทร์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนันทพงศ์สุดดีโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนันท์พัทธ์อุ่นแก้วโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิตติศักดิ์เก่งคัดโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนันทภพนาลีคำโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกุมภาพลภักดีโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพสิษฐ์ทองบุญโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายขจรวิทย์แก้วภูบาลโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิทักษ์พลแซ่อึ้งโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภาสวิชณ์อุ่นแก้วโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายถนอมศักดิ์โกบสันเทียะโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธวัชชัยกุลวุฒิโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิทธิชัยมีฤทธิ์โรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปฏิภาณสายชมภูโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
29ประถมศึกษาป.๕เด็กชายตรีเทพสุดดีโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
30ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกรศรีหมาดโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายมนัสพงษ์พันธ์บุญโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูพิทักษ์แซ่อึงโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศราวินเทศราชโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเคซีอุปคำโรงเรียนบ้านเดื่อวัดบ้านเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสงกรานต์สมใจโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรวุฒิกงศรีโรงเรียนบ้านเดื่อวัดบ้านเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
37มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสมเกียรติสีม่วงโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภิวิชญ์สะใบโรงเรียนบ้านเดื่อวัดบ้านเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
39มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสิทธิชัยเรืองคำโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูวเดชจันทร์เหลืองโรงเรียนบ้านเดื่อวัดบ้านเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
41มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุริยะแก้วลอยโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
42มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอภิเชษฐ์ศรีภักดิ์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
43มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอภินัทธ์เปียรัมย์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติพัศไพรบึงโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
45มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเกียรติภูมิโพธิ์ทุ่งโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายไชยพตแก้วกัณหาโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
47มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฎฐกิตติ์ทาทองโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
48ประถมศึกษาป.๖เด็กชายดำรงศักดิ์คำศรีโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
49มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐภัทรสัมพันธ์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
50ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกฤตอาจภักดีโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ