รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๐๐๖๗ - โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ ศรีสะเกษ

แสดง 101 ถึง 150 จาก 248 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
101ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนันทกาญอุ่นแก้วโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
102มัธยมศึกษาม.๓นายภูวดลเทาศิริโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
103ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปนัสดาพันธ์ทองโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
104มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงมนัสนันท์คล้ำบู่โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
105ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเพ็ญพิชชาอุ่นแก้วโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
106มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายมนัสพงษ์พันธ์บุญโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
107ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูพิทักษ์แซ่อึงโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
108มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงยูบินเหลืองเดชานุรักษ์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
109ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศราวินเทศราชโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
110มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงโยษิตาจรเด็จโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
111ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุจิวรรณอุ่นแก้วโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
112มัธยมศึกษาม.๓นายรัชฎาศักดิ์ปานทองโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
113ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุภัสสรยาวรัมย์โรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
114มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงรุจิรามาตราโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
115ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเคซีอุปคำโรงเรียนบ้านเดื่อวัดบ้านเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
116มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวีชญาดาไชยโชติโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
117ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเจตสุภาปริญาณโรงเรียนบ้านเดื่อวัดบ้านเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
118มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงศศิชาระหาโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
119ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเพชรวิไลใจชอบโรงเรียนบ้านเดื่อวัดบ้านเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
120มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสงกรานต์สมใจโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
121ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรวุฒิกงศรีโรงเรียนบ้านเดื่อวัดบ้านเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
122มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสมเกียรติสีม่วงโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
123ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภิวิชญ์สะใบโรงเรียนบ้านเดื่อวัดบ้านเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
124มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสิทธิชัยเรืองคำโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
125ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปุณยาพรดวงพลโรงเรียนบ้านเดื่อวัดบ้านเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
126มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุชาดาตาขุมเหล็กโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
127ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพูนลาภเพชรล้วนโรงเรียนบ้านเดื่อวัดบ้านเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
128มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุธิดาอุตส่าห์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
129ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภูรินีกงศรีโรงเรียนบ้านเดื่อวัดบ้านเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
130มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุมลฑาสุภาพโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
131ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูวเดชจันทร์เหลืองโรงเรียนบ้านเดื่อวัดบ้านเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
132มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุริยะแก้วลอยโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
133ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรรณวิสากลางเภาโรงเรียนบ้านเดื่อวัดบ้านเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
134มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอภิเชษฐ์ศรีภักดิ์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
135มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอภินัทธ์เปียรัมย์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
136ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญรัตน์พวงจันทร์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
137มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอัจฉริยาจันคณาโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
138ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัณญาพัชรคำดีโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
139มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกมลรัตน์พิมมาศโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
140ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติพัศไพรบึงโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
141มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกัญญาณัฐส้มหวานโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
142ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนัญชิดาแซวประโคนโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
143มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเกียรติภูมิโพธิ์ทุ่งโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
144ประถมศึกษาป.๖เด็กชายไชยพตแก้วกัณหาโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
145มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจิราพรสุพงษ์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
146ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐวศาอ่อนทรวงโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
147มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฎฐกิตติ์ทาทองโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
148ประถมศึกษาป.๖เด็กชายดำรงศักดิ์คำศรีโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
149มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฐนันท์ปานชาติโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
150ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงทัศนีย์วรรณนามมูลน้อยโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ