รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๐๐๖๗ - โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ ศรีสะเกษ

แสดง 51 ถึง 100 จาก 248 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
51ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอาริยาจันทร์ทิพย์โรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
52มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงทิพย์สุดางอนสวรรณ์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
53ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญาณัฐคำแดงโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
54มัธยมศึกษาม.๔นางสาวธาดาบุญมาโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
55ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกานต์พิชชาโพธิสารโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
56มัธยมศึกษาม.๔นางสาวนงค์นางวงษ์ปรังโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
57ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกิตติญาอุ่นแก้วโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
58มัธยมศึกษาม.๔นางสาวพรพรรณไพบูรณ์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
59ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกุลธิดาพิมมาศโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
60มัธยมศึกษาม.๔นางสาวเฟื่องฟ้ามากเหลือโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
61ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคเชนทร์สังขวารีโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
62มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงมานิตาปรือปรักโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
63ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจารุกรอุ่นแก้วโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
64มัธยมศึกษาม.๔นายศุภกรไชยสุวรรณโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
65ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจุฬาลักษณ์เกลี้ยงรสโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
66มัธยมศึกษาม.๔นางสาวสุกัญญาภูพวกโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
67ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฎาริณีสินศิริโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
68มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายสุทัศน์ทองละมุลโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
69ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธนัชชาบุญมีโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
70มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายอัครพลสติโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
71ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนภสินธุิ์ชนะมารโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
72มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤษณชัยแสนจันทร์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
73ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนันทพงศ์สุดดีโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
74มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกฤษณาดวงใจโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
75ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนันท์พัทธ์อุ่นแก้วโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
76มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิตติศักดิ์เก่งคัดโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
77ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนันทภพนาลีคำโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
78มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกุมภาพลภักดีโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
79ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนิดานุชพันพินิจโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
80มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกุสุมาพงษ์วันโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
81ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพสิษฐ์ทองบุญโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
82มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายขจรวิทย์แก้วภูบาลโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
83ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิทักษ์พลแซ่อึ้งโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
84มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงงามจิตบุญตาโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
85ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภาสวิชณ์อุ่นแก้วโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
86มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจินดารัตน์เทียมจิตรโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
87ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิชุดาสายสุวรรณโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
88มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายถนอมศักดิ์โกบสันเทียะโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
89ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศริญญามุ่งโป้งกลางโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
90มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธวัชชัยกุลวุฒิโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
91ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิทธิชัยมีฤทธิ์โรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
92มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงน้ำทิพย์บุญชัยโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
93ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสิริขวัญพัลวัลโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
94มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปฏิภาณสายชมภูโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
95ประถมศึกษาป.๕เด็กชายตรีเทพสุดดีโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
96มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปานประดับนาคแย้มโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
97ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงทิพปภาพันธ์นาโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
98มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพรจิตทำทรัพย์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
99ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกรศรีหมาดโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
100มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพิมณิฐาโพธิชัยนิธิกุลโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ