รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๐๐๖๗ - โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ ศรีสะเกษ

แสดง 1 ถึง 50 จาก 214 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นายพีรยุทธพินยศโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกรวิชญ์แก้วกัณหาโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยาวัดกระเบาเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
3มัธยมศึกษาม.๖นายไพบูลย์แจ้งไพรโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกีรติกาอุ่นแก้วโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยาวัดกระเบาเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
5มัธยมศึกษาม.๕นายณัฐพลอุ่นแก้วโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชมพูนุทแหวนเงินโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยาวัดกระเบาเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
7มัธยมศึกษาม.๕นายอธิชาภูมิลำเนาโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐิตินันท์ขาวสั้นโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยาวัดกระเบาเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
9มัธยมศึกษาม.๔นายธนวัฒน์อุ่นแก้วโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทรงพลพลมะศรีโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยาวัดกระเบาเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
11มัธยมศึกษาม.๔นายนพฤทธิ์บุญประสงค์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทัสพงษ์บุตรพรมโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยาวัดกระเบาเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
13มัธยมศึกษาม.๔นางสาววนิชาแก้วตาโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรเดชเทศราชโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยาวัดกระเบาเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
15มัธยมศึกษาม.๔นางสาวสุชาวดีอาจภักดีโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนฤมลวดีอุ่นแก้วโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยาวัดกระเบาเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
17มัธยมศึกษาม.๓นายขจรเดชปานทองโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภาวินีแสนหลวงโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยาวัดกระเบาเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณฐพงศ์สมรัตน์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอนันตญาพรมบุตรโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยาวัดกระเบาเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปิยะคุณสมบัติโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนุวัฒน์ชิณศรีโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยาวัดกระเบาเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
23มัธยมศึกษาม.๓นายพีรพัฒน์มนตรีวงค์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอริยาคำแดงโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยาวัดกระเบาเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงภัทรวดีแสนทวีสุขโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัญญาภรณ์พานุรักษ์โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยาวัดกระเบาเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวุฒิพงศ์คำสัยโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกานต์ระวีสายสุวรรณโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยาวัดกระเบาเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัลยาณีรัตนะวันโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเขมนรินจันดาชาติโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยาวัดกระเบาเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายคณิศรเผือกประพันธ์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายคฑาทองสมปองโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยาวัดกระเบาเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายดวงปกรณ์โพธิสารโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจันทราบุญพรมโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยาวัดกระเบาเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายบงกชแทนหอมโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจินตนาอุ่นแก้วโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยาวัดกระเบาเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเมธินีวงศ์ขมิ้นโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐพงษ์ผิวอ่อนโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยาวัดกระเบาเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายยุทธชัยวิเชียรล้ำโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธโนดมรักจันทร์โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยาวัดกระเบาเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายรุ่งโรจน์สหราโชโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีราทรผิวอ่อนโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยาวัดกระเบาเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
43ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงบุษราพรวงษ์เสนาโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยาวัดกระเบาเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
44ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปรียาพรวิชัยโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยาวัดกระเบาเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
45ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปวีณาอานนท์โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยาวัดกระเบาเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
46ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุธีวรางค์จงใจโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยาวัดกระเบาเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
47ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอดิเทพสินศิริโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยาวัดกระเบาเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
48ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอุษามณีอารมณ์โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยาวัดกระเบาเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
49ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษณพงษ์แก้วธรรมโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยาวัดกระเบาเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
50ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจักรพงษ์โพธิ์ทุ่งโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยาวัดกระเบาเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ