รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๔๐๐๕๐ - โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายยูฟ่าศรีลาคำโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
2อุดมศึกษาครูนางวิไลวรรณสว่างวงษ์โรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลป่าไม้)วัดป่าไม้พัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุรพงษ์แก้วมูลโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
4อุดมศึกษาครูนางอาลักษ์นิละนนท์โรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลป่าไม้)วัดป่าไม้พัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอิศวรักษ์พะวาโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
6อุดมศึกษาครูนางสาวชรีรัตน์มาหาโรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลป่าไม้)วัดป่าไม้พัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอิสรีย์พะวาโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปาริสาเกษจันทร์โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพณธนพัฒฐ์อารีย์โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ