รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๐๐๕๐ - โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ

แสดง 1 ถึง 50 จาก 194 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกรวิชญ์อุทาโรงเรียนบ้านไฮ(วันครู ๒๕๐๓)วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
2อุดมศึกษาครูนางวิไลวรรณบุรมย์โรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลป่าไม้)วัดป่าไม้พัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเกตศราศรีอ่อนโรงเรียนบ้านไฮ(วันครู ๒๕๐๓)วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
4อุดมศึกษาครูนายภิญโญพงษ์ซุ่ยโรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลป่าไม้)วัดป่าไม้พัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเกรียงไกรพิมาทัยโรงเรียนบ้านไฮ(วันครู ๒๕๐๓)วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
6อุดมศึกษาครูนางพัชรีไชโยธาโรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลป่าไม้)วัดป่าไม้พัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจันทิมาวงวันนาโรงเรียนบ้านไฮ(วันครู ๒๕๐๓)วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
8อุดมศึกษาครูนางสาวปุณณดาชะนะนินโรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลป่าไม้)วัดป่าไม้พัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐเศรษฐ์ขาบไชยดีโรงเรียนบ้านไฮ(วันครู ๒๕๐๓)วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
10อุดมศึกษาครูนายเกรียงไกรธาระพันธ์โรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลป่าไม้)วัดป่าไม้พัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทองประพรรณเกษีโรงเรียนบ้านไฮ(วันครู ๒๕๐๓)วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนภัทรตีเงินโรงเรียนบ้านไฮ(วันครู ๒๕๐๓)วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภัทรพลพิมาทัยโรงเรียนบ้านไฮ(วันครู ๒๕๐๓)วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรรณิสากาเพ็งโรงเรียนบ้านไฮ(วันครู ๒๕๐๓)วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวาณิชชาสิงหลอดโรงเรียนบ้านไฮ(วันครู ๒๕๐๓)วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสมชายแก้วมูลโรงเรียนบ้านไฮ(วันครู ๒๕๐๓)วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
17ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกรีทิพย์แก้วเมืองกลางโรงเรียนบ้านไฮ(วันครู ๒๕๐๓)วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกุลนิษฐ์ใจเครือโรงเรียนบ้านไฮ(วันครู ๒๕๐๓)วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐพรเสาร์แพงโรงเรียนบ้านไฮ(วันครู ๒๕๐๓)วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสิริลักษณ์พิมพ์สารโรงเรียนบ้านไฮ(วันครู ๒๕๐๓)วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกชพรสุนทรชัยโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกมลทิพย์บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกมินตราดวงแก้วโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกวินอิ่มอ้วนโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัลญาสังข์ทองโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกุลธิดาเพ็ญแก้วโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิราภรณ์ศรีอ่อนโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชมพูนิกข์ศิริชนะโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชยางกูรนครศรีโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชิตากานต์แหวนหล่อโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชุติมาโชติกะคามโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายฐิติรัตน์แก้วฤาษีโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฎฐกรณ์แก้วมูลโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐพรจงเจริญโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายดนุพลโภคสารโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนธรณ์จามะรีย์โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนพัฒน์แก้วมูลโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนภัทรโภชน์หอมโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญญารัตน์ประสมพลอยโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรนันท์ทุมทองโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรพลสุจันทร์โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีระศักดิ์วงษ์ไกรโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
43ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนพนนท์มะพันธ์โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนภัสนาห่อมโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนันทิตาทองเนื้ออินโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
46ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงบุณยานุชสุพรรณ์โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
47ประถมศึกษาป.๖เด็กชายประวีณวงษ์เศษโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
48ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพัชรธิดาพรมจรโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
49ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรวิชญ์แก้ววงษาโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
50ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงไพลินศิริชนะโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ