รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๐๐๕๐ - โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ

แสดง 1 ถึง 50 จาก 287 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปณวัฒน์สุดไสย์โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู ๒๕๐๓)วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
2อุดมศึกษาอื่นๆนายมงคลโล่รัตนกุลโรงเรียนบ้านกระบี่วัดกระบี่คณะจังหวัดศรีสะเกษ
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศราวินสิงห์ขรโรงเรียนบ้านไฮ(วันครู ๒๕๐๓)วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
4อุดมศึกษาครูนางสาวปิยนารถแก้วนันชัยโรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลป่าไม้)วัดป่าไม้พัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายโกมินทร์ชูชือแพงโรงเรียนบ้านไฮ(วันครู ๒๕๐๓)วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
6อุดมศึกษาครูนายชัยมงคลผิวใสยาโรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลป่าไม้)วัดป่าไม้พัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายไตรภูมิจามะรีย์โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู ๒๕๐๓)วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
8อุดมศึกษาครูนางสาวนภัสราดวงสนิทโรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลป่าไม้)วัดป่าไม้พัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปิติรัตน์หอมจิตรโรงเรียนบ้านไฮ(วันครู ๒๕๐๓)วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภูสุดาชมภูโรงเรียนบ้านไฮ(วันครู ๒๕๐๓)วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรุ่งเกียรติพันธ์ห่อโรงเรียนบ้านไฮ(วันครู ๒๕๐๓)วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอรวราตีเงินโรงเรียนบ้านไฮ(วันครู ๒๕๐๓)วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
13ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอันนาจันทร์แรมโรงเรียนบ้านไฮ(วันครู ๒๕๐๓)วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชุติเทพมาเรือนโรงเรียนบ้านไฮ(วันครู ๒๕๐๓)วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงญาดาทองอินทร์โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู ๒๕๐๓)วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฑิตยาโพธิ์ชัยโรงเรียนบ้านไฮ(วันครู ๒๕๐๓)วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายถิรทนากรณ์สินไชยโรงเรียนบ้านไฮ(วันครู ๒๕๐๓)วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
18ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงบัณฑิตาศรีอ่อนโรงเรียนบ้านไฮ(วันครู ๒๕๐๓)วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
19ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพรชนิตว์พรมฆ้องโรงเรียนบ้านไฮ(วันครู ๒๕๐๓)วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพรรณกาญจน์โพธิ์วิเศษโรงเรียนบ้านไฮ(วันครู ๒๕๐๓)วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพฤทธิ์ศิริชนะโรงเรียนบ้านไฮ(วันครู ๒๕๐๓)วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภัณฑิราโพธิ์ชัยโรงเรียนบ้านไฮ(วันครู ๒๕๐๓)วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
23ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมนพัทธ์แก้วอาสาโรงเรียนบ้านไฮ(วันครู ๒๕๐๓)วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวนิดาวาไชยะโรงเรียนบ้านไฮ(วันครู ๒๕๐๓)วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภวิชญ์พลไกรโรงเรียนบ้านไฮ(วันครู ๒๕๐๓)วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
26ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุชานาถหมายเขาโรงเรียนบ้านไฮ(วันครู ๒๕๐๓)วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุพิชฌาย์กาเพ็งโรงเรียนบ้านไฮ(วันครู ๒๕๐๓)วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรายุทธสิงห์ทีโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเจษฎาพรนามปัญญาโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชญานิศบุญยะวัตร์โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชนะชัยแก้วเขียวโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชลิตาสุจันทร์โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชัยกมลทักษิณโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชินวัตรไชยพันธ์โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพลดวงใจโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทนงค์ชัยเสาร์เหลี่ยมโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงศกรทวีวงษ์โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภาณุวัฒน์โภชน์หอมโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูรินท์ธรรมรสโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวีรภัทรนางวงษ์โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวีระพิมพ์สารโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวุฒิชัยพิมสารโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
43ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศักดิธัชแก้วเขียวโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสถาพรสุชาติโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุพรรษาทิพเวชโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
46ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัลยรัตน์สาเกษโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
47ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกานต์สินีลิพันธ์โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเกรียงศักดิ์สุชาติโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจัตุรงค์ขันธ์ตีโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ
50ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชไมพรกาชัยโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่วัดบ้านไฮคณะจังหวัดศรีสะเกษ