รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๓๙๐๕๐ - โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม
ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ ยโสธร

แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปิยะดาจันใดโรงเรียนบ้านคำสร้างช้างวัดลัฎฐิวันคณะจังหวัดยโสธร
2มัธยมศึกษาม.๖นายแดนดนัยพิเคราะห์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมวัดโชติเขตตารามคณะจังหวัดยโสธร
3มัธยมศึกษาม.๖นางสาวรุ่งนภาเดชเสนโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมวัดโชติเขตตารามคณะจังหวัดยโสธร
4มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปวีณาปัญญาเฉียบโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมวัดโชติเขตตารามคณะจังหวัดยโสธร
5มัธยมศึกษาม.๕นายภานุวัฒน์จันทรเสนาโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมวัดโชติเขตตารามคณะจังหวัดยโสธร
6มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสุพัตรายวนยีโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมวัดโชติเขตตารามคณะจังหวัดยโสธร
7มัธยมศึกษาม.๔นายปริญญาหลอมทองโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมวัดโชติเขตตารามคณะจังหวัดยโสธร
8มัธยมศึกษาม.๔นายสิทธิพรสิทธิพรมโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมวัดโชติเขตตารามคณะจังหวัดยโสธร
9มัธยมศึกษาม.๔นายอภิชาติแซงแสวงโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมวัดโชติเขตตารามคณะจังหวัดยโสธร
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนากรปั้นทองโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมวัดโชติเขตตารามคณะจังหวัดยโสธร