รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๓๙๐๕๐ - โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม
ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ ยโสธร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 154 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงแก้วมณีทับแสงโรงเรียนบ้านคำสร้างช้างวัดลัฎฐิวันคณะจังหวัดยโสธร
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีร์กวินขันสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านคำสร้างช้างวัดลัฎฐิวันคณะจังหวัดยโสธร
3มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายคณิศรช่อแก้วโรงเรียนบ้านคำสร้างช้างวัดลัฎฐิวันคณะจังหวัดยโสธร
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีระวัฒน์โพธิ์สาพิมพ์โรงเรียนบ้านคำสร้างช้างวัดลัฎฐิวันคณะจังหวัดยโสธร
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชิณราชมงคลโรงเรียนบ้านคำสร้างช้างวัดลัฎฐิวันคณะจังหวัดยโสธร
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนนทภูมิสราญรมย์โรงเรียนบ้านคำสร้างช้างวัดลัฎฐิวันคณะจังหวัดยโสธร
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณพัศภูมิกุรัตน์โรงเรียนบ้านคำสร้างช้างวัดลัฎฐิวันคณะจังหวัดยโสธร
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงน้ำฝนปิ่นทองโรงเรียนบ้านคำสร้างช้างวัดลัฎฐิวันคณะจังหวัดยโสธร
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐริกาสวัสดีโรงเรียนบ้านคำสร้างช้างวัดลัฎฐิวันคณะจังหวัดยโสธร
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปิ่นหฤทัยกาหาวงค์โรงเรียนบ้านคำสร้างช้างวัดลัฎฐิวันคณะจังหวัดยโสธร
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนิชารัตน์แหวนนิลโรงเรียนบ้านคำสร้างช้างวัดลัฎฐิวันคณะจังหวัดยโสธร
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรัชนีกรพาเรืองโรงเรียนบ้านคำสร้างช้างวัดลัฎฐิวันคณะจังหวัดยโสธร
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพรพิมลปิ่นทองโรงเรียนบ้านคำสร้างช้างวัดลัฎฐิวันคณะจังหวัดยโสธร
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรวุฒิทาลาโรงเรียนบ้านคำสร้างช้างวัดลัฎฐิวันคณะจังหวัดยโสธร
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพอเพียงพึ่งโพธิ์โรงเรียนบ้านคำสร้างช้างวัดลัฎฐิวันคณะจังหวัดยโสธร
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวริศราจันเรืองศรีโรงเรียนบ้านคำสร้างช้างวัดลัฎฐิวันคณะจังหวัดยโสธร
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภัททิยะโมลาโรงเรียนบ้านคำสร้างช้างวัดลัฎฐิวันคณะจังหวัดยโสธร
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเกตน์นิภาเพชราเวชโรงเรียนบ้านคำสร้างช้างวัดลัฎฐิวันคณะจังหวัดยโสธร
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภูวเนตรเหลืองแก้วโรงเรียนบ้านคำสร้างช้างวัดลัฎฐิวันคณะจังหวัดยโสธร
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิรภัทร์วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านคำสร้างช้างวัดลัฎฐิวันคณะจังหวัดยโสธร
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายรัฐศาสตร์จากนอกโรงเรียนบ้านคำสร้างช้างวัดลัฎฐิวันคณะจังหวัดยโสธร
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจีรภัทรสุรัตน์โรงเรียนบ้านคำสร้างช้างวัดลัฎฐิวันคณะจังหวัดยโสธร
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศุภณัฐแสงใสโรงเรียนบ้านคำสร้างช้างวัดลัฎฐิวันคณะจังหวัดยโสธร
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเจนจิราหอมหวลโรงเรียนบ้านคำสร้างช้างวัดลัฎฐิวันคณะจังหวัดยโสธร
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอนุชิตแจ้งวังโรงเรียนบ้านคำสร้างช้างวัดลัฎฐิวันคณะจังหวัดยโสธร
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชลธิชาภาวะนิตย์โรงเรียนบ้านคำสร้างช้างวัดลัฎฐิวันคณะจังหวัดยโสธร
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอรทัยโฮมภิรมย์โรงเรียนบ้านคำสร้างช้างวัดลัฎฐิวันคณะจังหวัดยโสธร
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงญาธิดาทองเกลี้ยงโรงเรียนบ้านคำสร้างช้างวัดลัฎฐิวันคณะจังหวัดยโสธร
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐชรินธรคุณธรรมโรงเรียนบ้านคำสร้างช้างวัดลัฎฐิวันคณะจังหวัดยโสธร
30มัธยมศึกษาม.๖นายสันตินัยจิตรโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมวัดโชติเขตตารามคณะจังหวัดยโสธร
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐณกรพรมโสภาโรงเรียนบ้านคำสร้างช้างวัดลัฎฐิวันคณะจังหวัดยโสธร
32มัธยมศึกษาม.๖นายบัณฑิตชิลลาพาโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมวัดโชติเขตตารามคณะจังหวัดยโสธร
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรภัทรหงษ์สาวะดีโรงเรียนบ้านคำสร้างช้างวัดลัฎฐิวันคณะจังหวัดยโสธร
34มัธยมศึกษาม.๕นางสาวเกสรปานพายับโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมวัดโชติเขตตารามคณะจังหวัดยโสธร
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนธีภัทรสระน้อยโรงเรียนบ้านคำสร้างช้างวัดลัฎฐิวันคณะจังหวัดยโสธร
36มัธยมศึกษาม.๔นางสาวศศิธรแก้วหลวงโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมวัดโชติเขตตารามคณะจังหวัดยโสธร
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปลายฟ้าสมัยใหม่โรงเรียนบ้านคำสร้างช้างวัดลัฎฐิวันคณะจังหวัดยโสธร
38มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีรพัฒน์สังวรจิตโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมวัดโชติเขตตารามคณะจังหวัดยโสธร
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปัณณพงศ์ตุดถีนนท์โรงเรียนบ้านคำสร้างช้างวัดลัฎฐิวันคณะจังหวัดยโสธร
40มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนพรัตน์ดอกไม้โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมวัดโชติเขตตารามคณะจังหวัดยโสธร
41ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสันติสุขปุระโรงเรียนบ้านคำสร้างช้างวัดลัฎฐิวันคณะจังหวัดยโสธร
42มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวีระชัยกาญจนบุตรโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมวัดโชติเขตตารามคณะจังหวัดยโสธร
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอภิสิทธิ์อรน้อมโรงเรียนบ้านคำสร้างช้างวัดลัฎฐิวันคณะจังหวัดยโสธร
44มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศุภกิตติ์ศรีเมืองโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมวัดโชติเขตตารามคณะจังหวัดยโสธร
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอรรถพลสว่างแจ้งโรงเรียนบ้านคำสร้างช้างวัดลัฎฐิวันคณะจังหวัดยโสธร
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงคุณัญญาไตรยวงศ์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมวัดโชติเขตตารามคณะจังหวัดยโสธร
47ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกรรณิการ์นอบน้อมโรงเรียนบ้านคำสร้างช้างวัดลัฎฐิวันคณะจังหวัดยโสธร
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจิรภาพรแปลงแก่นจันทร์โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมวัดโชติเขตตารามคณะจังหวัดยโสธร
49ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัลย์สุดาบุญทองโรงเรียนบ้านคำสร้างช้างวัดลัฎฐิวันคณะจังหวัดยโสธร
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชฎาพรกาญจนบุตรโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมวัดโชติเขตตารามคณะจังหวัดยโสธร