รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๓๘๐๔๙ - วัดคำครั่ง
ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี

แสดง 1 ถึง 36 จาก 36 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤษฎาสันทาลุนัยโรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายก้องหล้าภูมิคำโรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเจษฎากรปริหาโรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีรภัทรมุกดาหารโรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพงศธรแสนโสมโรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงลักษมณทองรัตน์โรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุริยันต์จันทวีโรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอนุธิดาทุมมีโรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเกศรินพิมพาศรีโรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนวพลพรมกองโรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงประภัสสรทองพิเศษโรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายรัตตะวันพันธ์เพ็งโรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวราภรณ์จำปานาคโรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกานดาส่งเสริมโรงเรียนบ้านนานวลวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนากรปานแดงโรงเรียนบ้านนานวลวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนากรว่องไวโรงเรียนบ้านนานวลวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนนทวัฒน์สวัสดิ์พงษ์โรงเรียนบ้านนานวลวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภูริทัศน์บุตรบัวโรงเรียนบ้านนานวลวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงลัดดาวัลย์วงศ์นามโรงเรียนบ้านนานวลวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสถาพรบานทีโรงเรียนบ้านนานวลวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุริยาพยัฆธาโรงเรียนบ้านนานวลวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอาทิตย์ศิริเทพโรงเรียนบ้านนานวลวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกฤติกาศาลาแก้วโรงเรียนบ้านนานวลวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชลลดาผัดดีโรงเรียนบ้านนานวลวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงญากานดาอิ่มใจโรงเรียนบ้านนานวลวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงฐิตินันท์แก่นจันทร์โรงเรียนบ้านนานวลวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายทวีกุลมนต์ขลังโรงเรียนบ้านนานวลวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงธารทิพย์วารินทร์โรงเรียนบ้านนานวลวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปรัญญาบุตรอ่อนโรงเรียนบ้านนานวลวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพงศภัคชูคำโรงเรียนบ้านนานวลวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพฤฒิพงศ์รากวงค์โรงเรียนบ้านนานวลวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายฟ้าลั่นทวีสารโรงเรียนบ้านนานวลวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอนุชิตสวัสดิ์พงษ์โรงเรียนบ้านนานวลวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธีรวัฒน์ทองพิเศษโรงเรียนบ้านนานวลวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพิมผกาวังวรโรงเรียนบ้านนานวลวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวิไลรักษ์จำปาขาวโรงเรียนบ้านนานวลวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี