รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๓๘๐๓๑ - วัดยางน้อย
ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน อุบลราชธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 106 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายการินศรีพลายโรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)วัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
2อุดมศึกษาครูนางสาวอัญรินทร์อรุณศรีเกียรติโรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)วัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกรกนกเยื่องกระโทกโรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)วัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณรงค์กรณ์สอนอาจโรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)วัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพรสอนอาจโรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)วัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายดนุรุจดุนสุขโรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)วัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัทรธิดาสอนอาจโรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)วัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธณากรบุญสุขโรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)วัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสมัชญาสังกะเพศโรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)วัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเปรมชัยบัวศรีโรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)วัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุธิมาอาจารย์ธัมโมโรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)วัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงไพลินพวงจันทร์โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)วัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติศักดิ์ศรีพลายโรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)วัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายโมไนยแสงงามโรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)วัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชมนจันทร์พงศ์ธันยภูมิโรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)วัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายยรรยงยาสาไชยโรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)วัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรภัทร์ใจกล้าโรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)วัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวรวิทย์ศรีพลายโรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)วัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงบิวสุดากุลสิงห์โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)วัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวัชรากรพละสิงห์โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)วัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกมลลักษณ์บุญจองโรงเรียนบ้านพับวัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสวรสเยื่อใยโรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)วัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนาภาไชยราชโรงเรียนบ้านพับวัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอัครพลเยื่อใยโรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)วัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชุภาดาสมนึกโรงเรียนบ้านพับวัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเกศชบาบุญยืนโรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)วัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรัญชิดามนัสโรงเรียนบ้านพับวัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจุรีพรภูตาโรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)วัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิณธิตราเผ่าพันธ์โรงเรียนบ้านพับวัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐดนัยบุญลือโรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)วัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปิยาภรณ์วันโทโรงเรียนบ้านพับวัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐวุฒิจานเขื่องโรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)วัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพัฒชญพานิชเผ่าพันธ์โรงเรียนบ้านพับวัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธันวาสายเสริมผลโรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)วัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกลวัชรแก้วประดับโรงเรียนบ้านพับวัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปภัสสรโมครัตน์โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)วัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจุฬาลักษณ์มนัสโรงเรียนบ้านพับวัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภาณุพงศ์สีสันโรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)วัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
39ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณิชานันท์เผ่าพันธุ์โรงเรียนบ้านพับวัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงหทัยกาญจน์มณีเนตรโรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)วัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
41ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวิชญ์พลจันทร์มะณีโรงเรียนบ้านพับวัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกนกวรรณบุญพาโรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)วัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
43ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชุญาดาสมนึกโรงเรียนบ้านพับวัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกิรติไกรแพโรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)วัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
45ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพลสังเกตุโรงเรียนบ้านก่อวัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจักรภัทรวิชาพูลโรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)วัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
47ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเทอดขวัญกะตะโทโรงเรียนบ้านก่อวัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนกฤตสีสันโรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)วัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
49ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวาทีบุญจริงโรงเรียนบ้านก่อวัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธัญญลักษณ์บุญจันสีโรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)วัดยางน้อยคณะจังหวัดอุบลราชธานี