รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๓๗๐๒๖ - วัดดงครั่งน้อย
ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด

แสดง 1 ถึง 50 จาก 130 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายคุณากรโนริรัตน์โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อยวัดบ้านดงครั่งน้อยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคุณากรสงเคราะห์โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อยวัดบ้านดงครั่งน้อยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
3มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤษดาสันแสงโรงเรียนบ้านดงครั่งน้อยวัดบ้านดงครั่งน้อยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจุฬาลักษณ์บัวลอยโรงเรียนบ้านดงครั่งน้อยวัดบ้านดงครั่งน้อยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจักรพงษ์เชยกะรินทร์โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อยวัดบ้านดงครั่งน้อยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนันทิชาอินทร์พันธ์โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อยวัดบ้านดงครั่งน้อยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอริศราแท่นแก้วโรงเรียนบ้านดงครั่งน้อยวัดบ้านดงครั่งน้อยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพุทธรักษาไข่สังข์โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐวัดสว่างทุ่งรังษีคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
9ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกันธิชาหงโสดาโรงเรียนบ้านดงครั่งน้อยวัดบ้านดงครั่งน้อยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพิพัฒน์พงษ์บุญแสงโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐวัดสว่างทุ่งรังษีคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติพงษ์วิลเธอไชยโรงเรียนบ้านดงครั่งน้อยวัดบ้านดงครั่งน้อยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสิทธิศักดิ์อาษาภาโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐวัดสว่างทุ่งรังษีคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตสกรการศักดิ์โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อยวัดบ้านดงครั่งน้อยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐถพรทวีนันท์โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐวัดสว่างทุ่งรังษีคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
15ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิราพรพิมเสนโรงเรียนบ้านดงครั่งน้อยวัดบ้านดงครั่งน้อยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปริวัติหาญลือโรงเรียนบ้านโพนแท่นวัดสุทธิวรรณารามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
17ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฐิติรัตน์สิทธิศาสตร์โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อยวัดบ้านดงครั่งน้อยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอภิญญาโสรสานโรงเรียนบ้านโพนแท่นวัดสุทธิวรรณารามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนโชติแก้วฮ่องคำโรงเรียนบ้านดงครั่งน้อยวัดบ้านดงครั่งน้อยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนพนธ์เพลัยโรงเรียนบ้านโพนแท่นวัดสุทธิวรรณารามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรภัทรกงทัพโรงเรียนบ้านดงครั่งน้อยวัดบ้านดงครั่งน้อยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธิดาพรคงสุดีโรงเรียนบ้านแสนสีวัดแสนสีคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปกเกล้าสุวรรณหงษ์โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อยวัดบ้านดงครั่งน้อยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงภวรัญชน์ร่มเย็นโรงเรียนบ้านแสนสีวัดแสนสีคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
25ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวิชากรณ์ดอนเสือโรงเรียนบ้านดงครั่งน้อยวัดบ้านดงครั่งน้อยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายฤทธิพลใสสะอาดโรงเรียนบ้านแสนสีวัดแสนสีคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
27ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศิริลักษณ์ศรีนวลจันทร์โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อยวัดบ้านดงครั่งน้อยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศุภเสกสุขสนิทโรงเรียนบ้านแสนสีวัดแสนสีคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศิวะพรชูรัตน์โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อยวัดบ้านดงครั่งน้อยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกิตติมาพิมพ์ศรโรงเรียนบ้านแสนสีวัดแสนสีคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
31ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอรจิรารุ่งเรืองโรงเรียนบ้านดงครั่งน้อยวัดบ้านดงครั่งน้อยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐภูมิศักดิ์สุนทรพงษ์โรงเรียนบ้านแสนสีวัดแสนสีคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชลกรพนมเขตโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐวัดสว่างทุ่งรังษีคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายตะวันพรมเทพโรงเรียนบ้านแสนสีวัดแสนสีคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนันทนกรเลิศลำหวานโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐวัดสว่างทุ่งรังษีคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปรัญญากระจวบสุขโรงเรียนบ้านแสนสีวัดแสนสีคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกนกวรรณบุญสงกาโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐวัดสว่างทุ่งรังษีคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพิภัทรพิรมย์รื่นโรงเรียนบ้านแสนสีวัดแสนสีคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกรวิชญ์เหมังโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐวัดสว่างทุ่งรังษีคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภัทรพลรานอกโรงเรียนบ้านแสนสีวัดแสนสีคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิตประภัสสรแสนบุตรดาโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐวัดสว่างทุ่งรังษีคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภัทรภูมิยังเขตโรงเรียนบ้านแสนสีวัดแสนสีคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐภัทรสิทธิลาโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐวัดสว่างทุ่งรังษีคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงมาริษาอินพันธ์โรงเรียนบ้านแสนสีวัดแสนสีคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกฤตสมอนาโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐวัดสว่างทุ่งรังษีคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวีรวัฒน์ศรีเที่ยงโรงเรียนบ้านแสนสีวัดแสนสีคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
47ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงประภาวดีเกลี้ยงพร้อมโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐวัดสว่างทุ่งรังษีคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอดิสรณ์สีกาวีโรงเรียนบ้านแสนสีวัดแสนสีคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภานุพงษ์วงษ์สนิทโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐวัดสว่างทุ่งรังษีคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
50ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวัชรพลบูรณ์เจริญโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐวัดสว่างทุ่งรังษีคณะจังหวัดร้อยเอ็ด