รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๓๗๐๒๐ - มจร.จังหวัดร้อยเอ็ด
ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด

แสดง 1 ถึง 24 จาก 24 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกุลนันท์นะวะคำศรีโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัยวัดบ้านเปลือยใหญ่คณะจังหวัดร้อยเอ็ด
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจีรยุทธศรีสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัยวัดบ้านเปลือยใหญ่คณะจังหวัดร้อยเอ็ด
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงดวงดาวเนื้อทองโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัยวัดบ้านเปลือยใหญ่คณะจังหวัดร้อยเอ็ด
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปฏิภาณคำวัตรโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัยวัดบ้านเปลือยใหญ่คณะจังหวัดร้อยเอ็ด
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรพันธ์นรพัลลภโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัยวัดบ้านเปลือยใหญ่คณะจังหวัดร้อยเอ็ด
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิภาภรณ์น้อยวิมลโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัยวัดบ้านเปลือยใหญ่คณะจังหวัดร้อยเอ็ด
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศรายุทธโพธิ์งามโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัยวัดบ้านเปลือยใหญ่คณะจังหวัดร้อยเอ็ด
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุพิชญาพิมพ์ทองโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัยวัดบ้านเปลือยใหญ่คณะจังหวัดร้อยเอ็ด
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอุไรพรไพพาโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัยวัดบ้านเปลือยใหญ่คณะจังหวัดร้อยเอ็ด
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงไอลดาภูมิพฤกษ์โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัยวัดบ้านเปลือยใหญ่คณะจังหวัดร้อยเอ็ด
11ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณันธิชาบุญผาลาโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัยวัดบ้านเปลือยใหญ่คณะจังหวัดร้อยเอ็ด
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรนัทกุลทีโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัยวัดบ้านเปลือยใหญ่คณะจังหวัดร้อยเอ็ด
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายบูรณ์พิภพสุ่มมาตย์โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัยวัดบ้านเปลือยใหญ่คณะจังหวัดร้อยเอ็ด
14ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปริญญารักษ์อรุณขันโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัยวัดบ้านเปลือยใหญ่คณะจังหวัดร้อยเอ็ด
15ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภูริชยาบุญประเสริฐโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัยวัดบ้านเปลือยใหญ่คณะจังหวัดร้อยเอ็ด
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเรืองชัยวงเดชศิริโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัยวัดบ้านเปลือยใหญ่คณะจังหวัดร้อยเอ็ด
17ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวิชุดาพรศรีหนองโปร่งโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัยวัดบ้านเปลือยใหญ่คณะจังหวัดร้อยเอ็ด
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภวัฒน์อังคะพนมไพรโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัยวัดบ้านเปลือยใหญ่คณะจังหวัดร้อยเอ็ด
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายตะวันรุ่งอินทนนท์โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัยวัดบ้านเปลือยใหญ่คณะจังหวัดร้อยเอ็ด
20ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนพนนท์ศรีบุญลือโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัยวัดบ้านเปลือยใหญ่คณะจังหวัดร้อยเอ็ด
21ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพรรณวษาเสนาทมโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัยวัดบ้านเปลือยใหญ่คณะจังหวัดร้อยเอ็ด
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเมธาวีอังคะพนมไพรโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัยวัดบ้านเปลือยใหญ่คณะจังหวัดร้อยเอ็ด
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศราวุธบุญประเสริฐโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัยวัดบ้านเปลือยใหญ่คณะจังหวัดร้อยเอ็ด
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุวรรณชาติสุ่มมาตย์โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัยวัดบ้านเปลือยใหญ่คณะจังหวัดร้อยเอ็ด