รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๓๖๐๐๙ - วัดเกษมาคม
ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย กาฬสินธุ์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 258 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจิรนันท์สวัสดิ์เอื้อโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤษณะชัยเดชโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชญานิสศรีษาคำโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤษณะชัยสัตราโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวรชิตวรเสริมโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติศักดิ์ดอนภิรมย์โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงฑริกาศรีแพงมูลโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนิตาไชยโคตรโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนฤเบศร์โพนไสวโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเบ็ญจพรโพนไสวโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายบุญยฤทธิ์ระวาดชิตโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปรมีคงประเสริฐโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปรเมษฐ์ดอนสินเพิ่มโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรัญชลีหาญลือโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปลายฝนจันทรสมบัติโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิรชัยวัฒน์กลิ่นผักแว่นโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพลกฤษณะขันโอฬารโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงขัตติยาศรีวิบูลย์โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายรวิศพิมพ์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจักรพรรดิ์อาจทนงค์โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
21มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกรวิภาแพ้ภูเขียวโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจักรภพสุขพลนามอินทร์โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
23มัธยมศึกษาม.๖นายเกริกกวินแสนสิทธิ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนกชนม์สิงห์รักษาโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
25มัธยมศึกษาม.๖นายขจรศักดิ์จรเกตโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนกนันท์สิงห์รักษาโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
27มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจันทร์ทิมาเขตอนันต์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธันวาแซ่ลี้โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
29มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจุฑาลักษณ์จอมทรักษ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรเดชไชยการโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
31มัธยมศึกษาม.๖นายณัฐวุฒิคำสอนทาโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนันทิกานต์โพนวิบูลย์โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
33มัธยมศึกษาม.๖นางสาวทิพย์ภาพรสุ่มมาตรโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปัญจพลงามพริ้งโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
35มัธยมศึกษาม.๖นายธัญพิสิษฐ์พละศักดิ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
36ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปุญชรัสมิ์สุขบรมโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
37มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนันธิชายุบลชูโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีระพลสุวรรณสิงห์โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
39มัธยมศึกษาม.๖นางสาวปิยาพรยุบลชูโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัทรธิดาทองนนท์โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
41มัธยมศึกษาม.๖นายพงษ์ศักดิ์จอมทรักษ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
42ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงยอดกุมภาชมภูวิเศษโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
43มัธยมศึกษาม.๖นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์วิระยะชัยโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
44ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรมิดาวงศ์กาไสยโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
45มัธยมศึกษาม.๖นายภาคภูมิยุบลพันธุ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรากรอุปพงษ์โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
47มัธยมศึกษาม.๖นายยุทธิพงษ์มังสุไรโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
48ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิลานาทันตรึกโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
49มัธยมศึกษาม.๖นางสาวรพีพรอันทะสิมโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
50ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิทธิพลจิตจักร์โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์