รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๓๖๐๐๙ - วัดเกษมาคม
ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย กาฬสินธุ์

แสดง 351 ถึง 400 จาก 452 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
351ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกันติชาผกานนท์โรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
352ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชนกานต์จอมทรักษ์โรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
353ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพนิดาดาเหลาโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
354มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจิรเมธศรีวิสัยโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
355ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนาดลภูกองเพชรโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
356ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชนะพลสุชัยยะโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
357ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพัชราภาบรรณามลโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
358มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนัทธิกาญจน์นิลเวชโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
359ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกรวิชญ์บุญน้อยโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
360ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชัชนรินทร์เครือแวงมลโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
361ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเพ็ญศรีจตุรังโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
362มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจอมขวัญระวิโชติโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
363มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอัครภาคงสมหวังโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
364มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกิตติศักดิ์อิ่มแผ้วโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
365มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชยภัทรภูโสภาโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
366มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธณวิชญ์สันหะโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
367มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนวพลนาดีโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
368มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพีรวิชญ์สินธุชัยโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
369มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวรรณษาจอมทรักษ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
370มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศศิมณฑ์บริสุทธิ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
371มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอดิเทพประกาโสโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
372มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอภิชัยจอมทรักษ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
373มัธยมศึกษาม.๖นายเกียรติศักดิ์นิสังข์รัมย์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
374มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจักรพงษ์จอมทรักษ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
375มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอัญธิมาแสนประเสริฐโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
376มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกุลธิดาจันทะมูลตรีโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
377มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชลธิชาชัยยะแสงโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
378มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนดลเขตสินยิ่งโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
379มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงบัณฑิตาวันวิเศษโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
380มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเพ็ญพิชชาหาอินทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
381มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวัชรพลยุบลชูโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
382มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศศิวิมลเห็มวิจิตรโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
383มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอดิศรวงฮ้อยโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
384มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอัครพลอินทร์ลีโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
385มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายภูตะวันเทศธรรมโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
386มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายฐิตินัยประกาโสโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
387มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอำนาจเบ้าจังหารโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
388มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเกษรินทร์จิตวิขามโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
389มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายไชยกรกมลสารโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
390มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนพลสุไชยะโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
391มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายบูรณ์พิภพยุบลพาสโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
392มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงภัคจิราพรมศักดิ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
393มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวาลิณีย์ตระหง่านโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
394มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศิรินภาศิริพันธ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
395มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอดุลย์วิทย์โคตะเพ็ชรโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
396มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเอกรินทร์ยุบลชูโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
397มัธยมศึกษาม.๔นายวรพลทองสวัสดิ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
398มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนกรจอมทรักษ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
399มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกมลทิพย์ดอนไสวโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
400มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายคุณากรยุบลพาสโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์