รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๓๖๐๐๙ - วัดเกษมาคม
ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย กาฬสินธุ์

แสดง 201 ถึง 250 จาก 452 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
201ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอนิรุจน์วงศ์จันดาโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
202ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนารีรัตน์ศรีสีถานโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
203ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอภินันท์อินทวันท์โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
204มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนภดาราใจสะอาดโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
205ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงขวัญฤทัยทองสุขโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
206ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนวัฒน์เหนือกาฬสินธุ์โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
207ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอัครวินท์บุตอังโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
208ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพัชรพลอาทิตย์ตั้งโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
209ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอริสราอรัญถิตย์โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
210มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุรพศฤทธิ์มนตรีโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
211ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปิติศักดิ์ชารีแสนโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
212ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอัญชิสาจอมทรักษ์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
213ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงโชติกาโสดาโคตรโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
214ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปิยะวรรณจอมทรักษ์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
215ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรัชชานนท์โพธิกมลโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
216ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกนกวรรณนุสุโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
217ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐวัตรแซ่จิ๋วโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
218ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปิยธิดายุบลพันธุ์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
219ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภโชคยุบลวัฒน์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
220ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอภิชญาผาชาโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
221ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพชธกรฐานสินเพิ่มโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
222ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกนกอรเสียงใสโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
223ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐวัศปรีสวิงโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
224ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปิยะวัฒน์โพนนางามโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
225ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรัมภาทิพย์ยุบลมาตย์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
226ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกวินทราพาธาณีโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
227ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงทิพานันท์พันสุไฟโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
228ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพัณณิตาโพนชัยแสงโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
229ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสมิตาถานสินเพิ่มโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
230ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอรณิชาจอมทรักษ์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
231ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพัดชาจอมทรักษ์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
232ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤษติพงศ์วงค์ภาโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
233ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณิชานันท์จันทะโยโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
234ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพัชรพลหัดจรวยโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
235ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวชิรวิทย์บรรพกลมโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
236ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจารุวัตน์ไสยเรืองโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
237ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนเดชขามฝาดโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
238ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภัทรวรรธน์ยุบลมาตย์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
239ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสิทธิชัยสุทธิทักษ์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
240ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอริสาฟุ้งเฟื่องโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
241ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรพัฒน์ไชยคีนีโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
242ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพันธกรสุขบรมโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
243ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติศักดิ์ภารไสวโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
244ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนดลหวายพิมายโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
245ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพิชิตชัยอามาตย์มนตรีโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
246ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรเมธจอมทรักษ์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
247ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิตรลดายุบลวัฒน์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
248ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธรรมสรณ์พลกล้าโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
249ประถมศึกษาป.๔เด็กชายมนเชษฐ์คำอร่ามโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
250ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสิรสิทธิ์โหมดนอกโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์