รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๓๖๐๐๙ - วัดเกษมาคม
ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย กาฬสินธุ์

แสดง 151 ถึง 200 จาก 452 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
151ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงมนัญญาโพนเงินโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
152ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชิณภัทรรัตน์วิชัยโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
153ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสงกรานต์อ่อนเพ็งโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
154ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจีรนันท์ศิริภักดิ์โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
155ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรกัณฑ์ขันประกอบโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
156ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณิฌาอรบุญไชยแสนโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
157มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนรินเวียงนนท์โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
158ประถมศึกษาป.๔เด็กชายญาณพัฒน์ชัยสิทธิ์โรงเรียนเสมาสามัคคีวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
159ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเอกภพอัครธนวัฒน์โรงเรียนเสมาสามัคคีวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
160ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนิชานันท์มละสารโรงเรียนเสมาสามัคคีวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
161ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปณิศาสาระพันธุ์โรงเรียนเสมาสามัคคีวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
162ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงประภัสสรสมเพ็ชรโรงเรียนเสมาสามัคคีวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
163ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปุณณวิทย์แดนประมูลโรงเรียนเสมาสามัคคีวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
164ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพรพรรณนาคเกษมโรงเรียนเสมาสามัคคีวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
165ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษณะภูดวงดาวโรงเรียนเสมาสามัคคีวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
166ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพัชรสุดาไชยเชษฐโรงเรียนเสมาสามัคคีวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
167ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงขวัญชนกฝั้นเครือโรงเรียนเสมาสามัคคีวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
168ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงรุจิราพลชัยโรงเรียนเสมาสามัคคีวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
169ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีระวุฒิกมลเลิศโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
170ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธาราอารีเอื้อโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
171ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกนกวรรณอรุณปรีดิ์โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
172ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพัชราพรรณจงฤาชาโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
173มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอธิวัชร์แก้วไกรษรโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
174ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤตมุขโคสมบูรณ์โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
175ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนวคุณแซ่เล้าโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
176ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤตเมธนิยมคุณโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
177ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูริณัฐฤทธิแผงโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
178มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอรัญญากมลเลิศโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
179ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกานต์สิริศรีสวาสดิ์โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
180ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปุษยาชมภูวิเศษโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
181ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชิติพัทธ์เชื่อมากโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
182ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวัชรินทร์จงฤาชาโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
183มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปาริฉัตรอาทิตตั้งโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
184ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิดาภาศิริภักดิ์โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
185ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศรุตยาทิพย์สมบัติโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
186ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทัชกรอรัญถิตย์โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
187ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวุฒิชัยเสนานามโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
188มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกนกวรรณจันทโนทัยโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
189มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศิริวัฒน์จงมีสัตย์โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
190ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐนันท์สมสอาดโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
191ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศิวัฒน์ภูหมื่นโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
192ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนชาติโสรมรรคโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
193ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศราวุธปั่นพักโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
194มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชุติกาญจน์ถาวงษ์กลางโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
195ประถมศึกษาป.๕เด็กชายดนัยแสนท้าวโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
196ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุนิศาศรีสีถานโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
197ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธันยพรนิรมิตสุวรรณโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
198ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศิรินทิพย์จงสำราญโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
199มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธราธิบอรัญเสริฐโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
200ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนโชติเจริญราชโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์