รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๓๖๐๐๙ - วัดเกษมาคม
ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย กาฬสินธุ์

แสดง 51 ถึง 100 จาก 452 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
51ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐกฤตกมลเลิศโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
52ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกฤตคงอุ่นโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
53ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธัญชนกศรีประโชติโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
54ประถมศึกษาป.๔เด็กชายบวรสิทธิ์หรพร้อมโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
55ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพสธรโยคะสิงห์โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
56ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรยุทธ์มณีโคตรโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
57ประถมศึกษาป.๔เด็กชายรัฐภูมินาชัยเพิ่มโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
58ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรัญญาพรดอนเมืองโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
59ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสิรัชชากัสมังโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
60ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณฐอรเมืองแก้วโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
61ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจุฑารัตน์โพนวิบูลย์โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
62ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศิริมนโพนกองเส็งโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
63ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกิตติญาปัญญาโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
64ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชนัญญาคณิตไธสงโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
65ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐกฤตหาญอาษาโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
66ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกฤตยอดคำโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
67ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีธัชจีระนาคโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
68ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเบญญาภานาห้วยทองโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
69ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพัชรมัยนาชัยโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
70ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเพทายกำเลิบโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
71ประถมศึกษาป.๔เด็กชายรัฐศาสตร์มาตยะศรีโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
72ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวัชรพงศ์วันชูยงค์โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
73ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุดารัตน์รัตนสิงห์โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
74ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธีมาแก้วเพ็ชรโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
75ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐพรคงสมหวังโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
76ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุดารัตน์รักภักดีโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
77ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติศักดิ์ภูแล่นกี่โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
78ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชยังกูรละขะไพโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
79ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐปภัสร์แก้วไตรรัตน์โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
80ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกฤตศรีวิสัยโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
81ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรภัทรทองศรีโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
82ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปภาวิชญ์ก้านสารชัยโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
83ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพัชริดาคำอร่ามโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
84ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูมิพัฒน์ศรีพงษ์พันธุ์โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
85ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงรุ่งนภากุดสถิตย์โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
86ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศราวุฒน์สรรพลุนโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
87ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุธินันท์ดอนประจงโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
88ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปิยธิดาพันธ์ศรีโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
89ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทิวัตถ์ทักษิโณโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
90ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกรกฎสังฆะสรโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
91ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเกสราจรพิมูลโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
92ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชัยวัฒนานิระราชโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
93ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐพฤทธิ์เพียรสดับโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
94ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกฤตเอกจีนโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
95ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรศักดิ์สาขาโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
96ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปภาวิณก้านสารชัยโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
97ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพัชรินทร์หัดเขียนโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
98ประถมศึกษาป.๔เด็กชายมงคลพิตรอาตอามาตย์โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
99ประถมศึกษาป.๔เด็กชายรุ่งโรจน์บางศิริโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
100ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศศิวิมลอ่อนสาครโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์