รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๓๖๐๐๙ - วัดเกษมาคม
ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย กาฬสินธุ์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 452 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกนกวรรณอรุณปรีดิ์โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
2ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกนกวรรณนุสุโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกนกวรรณจันทโนทัยโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
4ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกนกอรเสียงใสโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกมลทิพย์ดอนไสวโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกรกฎสังฆะสรโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกรดนัยไป๋สกุลโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกรวิชญ์เหล็กกล้าโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกรวิชญ์บุญน้อยโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
10ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกฤตญาณัฐสุภรินทร์โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤตภาสช่วยเจริญสุขโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤตมุขโคสมบูรณ์โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤตเมธนิยมคุณโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษฎาจอมทรักษ์โรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์เขตอนันต์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษณะภูดวงดาวโรงเรียนเสมาสามัคคีวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤษติพงศ์วงค์ภาโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
18ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกวินทราพาธาณีโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
19ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาณัทวงมะลัยโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัญญาพัชรจงมีเดชโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
21ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาภัคจงหารโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาภาสุวรรณศรีโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัญญารัตน์แสงนามลโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาลภัสถิตย์เจือโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
25ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญพัชญ์ล่ำสันโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกันติชาผกานนท์โรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัลลญาไพบูลย์โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
28ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกานดาศรียังโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกานต์สิริศรีสวาสดิ์โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
30ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติคุณโชติประทุมโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
31ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกิตติญาปัญญาโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกิตติศักดิ์อิ่มแผ้วโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติศักดิ์ภารไสวโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
34ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติศักดิ์ภูแล่นกี่โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกุลธิดาจันทะมูลตรีโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายก้องภพหอมบุญโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายก้องภพวิไลแก้วโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
38ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงขวัญชนกฝั้นเครือโรงเรียนเสมาสามัคคีวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงขวัญฤทัยทองสุขโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายคุณากรยุบลพาสโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
41ประถมศึกษาป.๔เด็กชายคุณานนท์ฮวดเจริญกิจโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
42ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจตุพลกมลสินธุ์โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจตุรวิทย์นาไชยลานโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจอมขวัญระวิโชติโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
45มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจักรพงษ์จอมทรักษ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจักรพันธ์นามสีลีโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจักรภัทรงิ้วเพ็งโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
48ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจักรินนาทองลายโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจักรินทร์แสนสิทธิ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจัตุมงคลจอมทรักษ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์